Wizytówka
Nazwa
KOMES Sp z o.o.
Typ działalności
Imię i nazwisko
Piotr Harnatkiewicz
Stanowisko
Prezes Zarządu
Adres e-mail
Opis działalności

KOMES Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, w którym podstawowym obszarem biznesowym są specjalistyczne usługi inżynierskie. Ideą i celem firmy jest podejmowanie i rozwiązywanie projektów nietypowych. W ramach oferty realizowane są głównie badania symulacyjne (CAE) na poziomie eksperckim. Weryfikowane jest bezpieczeństwo i funkcjonalność założonych przez Klienta rozwiązań. Dodatkowo realizowane są pomiary, testy diagnostyka prototypowych, jak i już użytkowanych konstrukcji. Przygotowywane są ekspertyzy, opinie i rekomendacje dotyczące zagadnień z zakresu teorii konstrukcji, dynamiki, mechaniki współdziałania pojazdów i urządzeń, rozwiązań niekonwencjonalnych.<br>

KOMES Sp. z o.o. jest  nowoczesną firmą inżynierską założoną w 2011 roku. Trzon zespołu stanowią młodzi, wysoko wykfalifikowani inżynierowie o bardzo dużym potencjale zawodowym. Nieustannie rozwijane jest zaplecze techniczno-laboratoryjne. Firma dysponuje Mobilnym Laboratorium Pomiarów Mechanicznych.

Produkty i usługi

ANALIZY NUMERYCZNE:
Obliczenia wykonywane by projekt spełniał wymagania uznanych standardów i najlepszych praktyk inżynierskich.
Obliczenia MES:

 • statyczne i dynamiczne w zakresie liniowym i nieliniowym
 • zmęczeniowe i propagacji pęknięć
 • obciążenia udarowe (crash-test)
 • kinemtayczno-strukturalne
 • termiczno-strukturalne
 • analizy typu FSI (Fluid Structure Interaction)
 • analizy modalne
 • analizy stanów nieustalonych

Obliczenia CFD:

 • w urządzeniach wirnikowych: pompy, sprężarki
 • przepływy wewnętrzne: zawory, regulatory
 • przepływy zewnętrzne: ciecz i gazy, stan ustalony i nieustalony
 • wielofazowe: parowanie, kondensacja, propagacja dymu
 • wymiana i transfer ciepła
 • mieszanie płynów
 • przepływy turbulentne
 • procesy spalania

BADANIA I POMIARY:
Realizowane są pomiary i testy prototypowych jak i już użytkowanych konstrukcji.
Sprawdzamy:

 • ramy i zabudowy pojazdów, naczep, przyczep
 • ustroje i podzespoły nośne maszyn
 • konstrukcje dźwigów, dźwignic, suwnic
 • odpowiedzialne elementy konstrukcji
 • konstrukcje maszyn ciśnieniowych
 • stalowe konstrukcje nośne
 • rurociągi

Prace specjalne:

 • badania naprężeń własnych metodą otworkową
 • badania naprężeń na kołach zębatych
 • badania dużych odkształceń
 • badania w trudnych warunkach środowiskowych, w strefach zagrożenia wybuchem (EX)
 • badania deformacji gorących części do 9500C
 • monitorowanie postępujących pęknięć konstrukcji
 • bezprzewodowe pomiary elementów obrotowych
 • pomiary tensometryczne
 • nieinwazyjne pomiary drgań konstrukcji (Radar IBIS-FS – https://komes.pl/pl/radar-ibis-fs)

EKSPERTYZY I DORADZTWO:
Kompleksowe doradztwo techniczne na każdym etapie.
Ekspertyzy techniczne

 • oceny stanu technicznego konstrukcji, maszyn i urządzeń
 • oceny stopnia zaawansowania konstrukcyjnego i technologicznego
 • oceny stopnia zużycia eksploatacyjnego maszyn i urządzeń
 • ekspertyzy możliwości dokonania odbudowy lub modernizacji maszyn i urządzeń

Badania materiałowe

 • materiałoznawstwo stopów metalicznych
 • metalurgia spawania zwłaszcza stopów: niklu, żelaza i aluminium
 • dobór materiałów i technologii wytwarzania
 • diagnostyka w zakresie korozji
 • badania jakości połączeń spawanych i zgrzewanych
 • kontrola temperatury pracy maszyn

SPRZEDAŻ OPRPGRAMOWANIA I WDROŻENIA:
Stabilne miejsce w działalności firmy zajmuje sprzedaż oprogramowania inżynierskiego wraz z usługami wsparcia technicznego dla wszystkich oferowanych produktów

 • MIDAS NFX – narzędzie umożliwiające realizowanie zaawansowanych i efektywnych symulacji w obliczeniach strukturalnych, obliczeniach przepływów oraz optymalizacji.
 • TECPLOT 360, CHORUS – oprogramowanie do zarządzania i wizualizacji projektów z zakresu CFD.
 • AFT – narzędzie umożliwiające dynamiczne obliczenia przepływów w instalacjach przesyłających ciecze jak i gazy. Pozwala na szybki, inteligentny dobór rozmiarów i rodzajów rurociągów oraz całych instalacji.
 • MIDAS NFX (link: https://komes.pl/pl/program-midas-nfx) – narzędzie umożliwiające realizowanie zaawansowanych i efektywnych symulacji w obliczeniach strukturalnych, obliczeniach przepływów oraz optymalizacji
 • MIDAS MeshFree (link: https://komes.pl/pl/meshfree) – oprogramowanie pozwala na wykonywanie analizy metodą elementów skończonych na oryginalnym modelu CAD bez potrzeby tworzenia siatki oraz uproszczania komponentów
 • CAE Limit (link: https://komes.pl/pl/cae-limit) – zaawansowane narzędzie, umożliwiające wykonywanie analiz zmęczeniowych całych konstrukcji jak i komponentów
 • AFT (link: https://komes.pl/pl/aft) – narzędzie umożliwiające dynamiczne obliczenia przepływów w instalacjach przesyłających ciecze jak i gazy. Pozwala na szybki, inteligentny dobór rozmiarów i rodzajów rurociągów oraz całych instalacji
 • SDC Verifier (link: https://komes.pl/pl/sdc-verifier) – zaawansowane oprogramowanie służące do obliczeń metodą elementów skończonych. Program umożliwia weryfikacje struktur zgodnie z wieloma standardami  i normami projektowymi

 

Technologie
TD 15 Mechanisms & Tribology
TD 20 Structures & Pyrotechnics
TD 21 Thermal
TD 24 Material & Processes
TD 25 Quality, Dependability and Safety
Dodatkowe informacje

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE KOSMICZNYM:
TD 15 – Tribologia i Mechanizmy
TD 20 – Konstrukcje i pirotechnika
TD 21 – Termika
TD 24 – Materiały, przetwarzanie i obróbka
TD 25 – Jakość, niezawodność i bezpieczeństwo

ZAPLECZE LABORATORYJNO-TECHNICZNE:
Wykorzystujemy wiele dostępnych technologii obliczeniowych, rozwiązań konstrukcyjnych i urządzeń pomiarowych a ich dobór uwarunkowany jest od specyfikacji zadania Posiadamy następujące oprogramowanie:

 • CAD: Draftsight, SolidWorks, ZW3D, SpaceClaim
 • MES: Ansys, Code-Aster, CosmosM, Femap, NastranNX, Autodesk Robot, VVD, MIDAS NFX, MIDAS MeshFree, SDC Verifier, CAE Limit
 • CFD: ADINA, ELMER, OpenFoam, Paraview, Tecplot 360
 • PIPING: AutoPipe, Bentley PULS, Caesar II, Pipenet, Pulsim, Triflex, PV Elite, AFT
 • Analiza Modalna – ARTeMIS Modal PRO
 • Programy „pomiarowe” – nCode, FlexPro, Catman Easy, Lms Test Xpress

Zadania pomiarowo-diagnostyczne wykonywane są z wykorzystaniem sprzętu uznanych światowych producentów ale także aparaturą własnego pomysłu, która umożliwia przeprowadzenie prac w strefach zagrożonych wybuchem zdefiniowanych zgodnie z dyrektywą europejską ATEX.

Do dyspozycji oferujemy również Mobilny Serwis Pomiarów Mechanicznych umożliwiający szybką diagnostykę urządzeń i instalacji w miejscu użytkowania, co obniża koszty związane z potencjalnym przestojem oraz usprawnia pracę wewnętrznych Działów Utrzymania Ruchu. Zebrane wyniki są przetwarzane i obrabiane w trybie rzeczywistym co daje możliwość natychmiastowej wizualizacji i oceny. W razie potrzeby Stanowisko Obliczeniowe będące na wyposażeniu MLPM umożliwia natychmiastowe wykonanie wspomagających symulacji komputerowych, a stanowisko warsztatowe, przygotowanie niezbędnych elementów i rozwiązywanie wynikłych problemów technicznych.

Nasi Klienci, stawiają przede wszystkim na rozwój i doskonalenie swoich firm. Cenią jakość, bezpieczeństwo, błysk innowacyjności i doświadczenie. Wykorzystujemy maksymalne możliwości, by spełnić oczekiwania każdego Zainteresowanego. Obsługiwane są firmy, zarówno polskie, jak i zagraniczne. Wśród nich znajdują się niewielkie, ale posiadające ogromny potencjał podmioty gospodarcze, przedsiębiorcy prywatni, międzynarodowe korporacje, koncerny techniczne i instytucje naukowe działający praktycznie w każdej branży przemysłu. Zlecenia, które realizujemy opierają się na zaufaniu i długotrwałej, strategicznej współpracy. Wiemy, że plany i założenia które przekazywane są przez Klientów i Partnerów są niezwykle cenne.

Z uwagi na obowiązujące umowy (NDA) lista Klientów jest niejawna, a referencje udostępniane są do wglądu na życzenie. Na przestrzeni działalności zostało zrealizowanych ok 600 projektów.