Wizytówka
Nazwa
N7 Space Sp z o.o.
Lokalizacja
Warszawa
Typ działalności
Imię i nazwisko
Michał Mosdorf
Stanowisko
CEO
Adres e-mail
Opis działalności

Spółka N7 Space została założona w 2017 roku jako wspólne przedsięwzięcie belgijskiej firmy SPACEBEL, będącej wiodącym dostawcą rozwiązań kosmicznych, oraz polskiej firmy N7 Mobile. N7 Space posiada wykwalifikowany zespół inżynierów z doświadczeniem zdobytym w trakcie realizacji projektów dla sektora kosmicznego od 2014 roku. Głównym celem spółki jest pozostanie czołowym producentem oprogramowania misji kosmicznych. Dzięki ponad trzydziestoletniemu doświadczeniu firmy SPACEBEL oraz dziesięcioletniemu  doświadczeniu firmy N7 Mobile, N7 Space skupia się na utrzymywaniu najwyższej jakości dostarczanych usług deweloperskich, specjalizując się w takich domenach jak:
-Oprogramowanie pokładowe (LEON3, ARM)
-Infrastruktura i środowisko walidacji oprogramowania
-Modelowanie protokołów komunikacyjnych opartych na językach ASN.1/ACN,
-Definiowanie testów oprogramowania z użyciem interpreterów skryptowych
-Oprogramowanie bazodanowe,
-Oprogramowanie wsparcia naziemnego dla misji kosmicznych,
-Usługi bazujące na aplikacjach wykorzystujących dane obserwacyjne Ziemi.

Produkty i usługi
Services & applications based on data from EO satellites
Services & applications based on data from navigation satellites
Integrated applications
Technologie
TD 1 On Board Data Systems
TD 2 Space System Software
TD 5 Space System Control
TD 8 System Design & verification
TD 25 Quality, Dependability and Safety
Dodatkowe informacje

Najważniejsze projekty oraz zdobyte doświadczenie:Oprogramowanie pokładowe dla instrumentu naukowego misji PROBA3: N7 Space jest dostawcą oprogramowania dla komputera pokładowego Układu Kontrolnego Koronografu, tworzonego w ramach współpracy projektowej przez Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Zakres projektu wymagał od spółki opracowania specyfikacji wymagań, projektu oraz implementacji oprogramowania dla komputera pokładowego wchodzącego w skład instrumentu naukowego. Realizowane działania dotyczyły zarówno oprogramowania ładującego (bootloader) oraz aplikacyjnego, opartego na systemie operacyjnym RTEMS, stanowiącego bazę procesu zbierania i przetwarzania danych optycznych koronografu. Zadaniem spółki była również weryfikacja oraz walidacja stworzonego oprogramowania.
Board Support Package dla procesorów ARM firmy ATMEL oraz biblioteka CANopen: W ramach programu Polish Industry Incentive Scheme, N7 Space realizuje projekt niskopoziomowego oprogramowania dla systemów opartych na mikrokontrolerach ARM SAMV71, z myślą o zastosowaniach w misjach kosmicznych wymagających wysokiej odporności na promieniowanie kosmiczne. W ramach projektu spółka dostarczy:

  • oprogramowanie ładujące (bootloader), zgodne ze standardem SAVOIR,
  • bibliotekę sterowników dla podzespołów procesora (BSP),
  • bibliotekę implementującą protokół CANopen.Zintegrowane środowisko deweloperskie wspierające modelowanie ASN.1/ACN: W ramach programu Polish Industry Incentive Scheme, N7 Space utworzyła zintegrowane środowisko deweloperskie (IDE) dedykowane tworzeniu modeli danych z użyciem języków ASN.1/ACN. Środowisko to jest nowoczesnym narzędziem wsparcia projektantów protokołów w projektach kosmicznych. Charakteryzuje się ono pełną integracją składni wspomnianych języków do celów automatycznego uzupełniania, wykrywania błędów i łatwej nawigacji oraz automatyczną generacją testów i wsparciem dla standardu PUS-C.
    Deployment of the PUS-C Standard in Projects supported by an Automatic Generation Toolset (©ESA) N7 Space miało możliwość uczestniczenia w pracach wdrożeniowych standardu PUS-C z wykorzystaniem narzędzi umożliwiających automatyczną generację oraz dostosowanie standardu do potrzeb konkretnych misji. W ramach projektu spółka zrealizowała oprogramowanie bazodanowe, generator modeli ASN.1/ACN wykorzystujących standard oraz modele funkcjonalne standardu w językach SDL i MSC.