Wizytówka
Nazwa
OPEGIEKA Sp z o.o.
Lokalizacja
Elbląg
Typ działalności
Imię i nazwisko
Adam Augustynowicz
Opis działalności

OPEGIEKA to polska firma działająca na rynku GEO/ICT od roku 1989. Realizuje projekty biznesowe i naukowe dla klientów w kraju, Europie i USA. Posiada status Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) nadany przez Ministra Gospodarki, pierwszy stopień bezpieczeństwa przemysłowego, zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzulach TAJNE, EU SECRET, NATO SECRET oraz certyfikaty ISO 9001 i ISO 27000. OPEGIEKA jest komplementarną firmą (ang. full stack company) oferującą pełen łańcuch usług geo-przestrzennych w zakresie : pozyskania danych przestrzennych, ich przetwarzania, budowania dedykowanych systemów informatycznych oraz dostarczania produktów/usług dla klientów końcowych i ich utrzymania. OPEGIEKA wykorzystuje własny ośrodek przetwarzania Datecenter (klasy Tier III) działający pod marką DC4B.PL do budowania usług chmurowych i technologii związanych z uczeniem maszynowym (machine learning). OPEGIEKA posiada własne samoloty, drony, sensory teledetekcyjne LIDAR, lotnicze kamery wielko-formatowe, średnio-formatowe i termalne. Własny dział IT zapewnia tworzenie dla klientów zaawansowanych systemów informatycznych wykorzystujących technologie komercyjne i opensource typu GIS, ETL, BigData.

Produkty i usługi
Services & applications based on data from EO satellites
Services & applications based on data from navigation satellites
Integrated applications

 

 • Informatyka – portale mapowe, portale turystyczne, systemy wspomagające zarządzanie, hurtownie danych, platformy oświatowe, usługi datacenter, hosting, kolokacja, serwery wirtualne
 • Platforma Lotnicza – samoloty: skaning laserowy, zdjęcia lotnicze, zobrazowania termalne i podczerwone, modele miast 3D; drony: zdjęcia pionowe, ukośne, filmy video, termowizja
 • Teledetekcja, Fotogrametria i Kartografia – ortofotomapy; topograficzne mapy cywilne i wojskowe; mapy akustyczne, sozologiczne, hydrograficzne, glebowe, tematyczne
 • Geomatyka – numeryczna obsługa ODGiK, przetwarzanie danych przestrzennych, repozytoria danych, skanowanie operatów i map
 • Geodezja – obsługa inwestycji, pomiary uzupełniające, wycena i szacowanie nieruchomości

 

Technologie
TD 6 RF Payload and Systems
TD 7 Electromagnetic Technologies and Techniques
TD 8 System Design & verification
Dodatkowe informacje

PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO: „The Fablab for geodata-driven innovation – by leveraging Space data in particular, in Universities 2.0” – FabSpace 2.0 – projekt realizowany wspólnie z UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III, AEROSPACE VALLEY, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TORVERGATA, BIC LAZIO SPA, UNIVERSITE DE LIEGE, WSL, TECHNISCHE UNIVERSITAT DARMSTADT, CESAH GMBH CENTRUM FUR SATELITENNAVIGATION HESSEN, POLITECHNIKA WARSZAWSKA, INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS, ATHENA RESEARCH AND INNOVATION CENTER IN INFORMATION COMMUNICATION & KNOWLEDGE TECHNOLOGIES, European Business and Innovation Centre Network, TERRANIS SAS, IDGEO
PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE:

 • TREEQUANT – Opracowanie samouczącej się informatycznej platformy analitycznej wspomagającej proces zarządzania lasami w oparciu o dane obrazowe z kamer fotogrametrycznych oraz chmury punktów multi-spektralnego skanera laserowego
 • FOTO II – Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez opracowanie platformy teledetekcyjnej opartej na nowatorskiej metodzie inwentaryzacji roślinności
 • HYDRO – Zintegrowany system akustyczno-optyczny służący do inwentaryzacji obiektów hydrotechnicznych
 • NUBILUM – Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem autonomicznego ekosystemu chmurowego dla systemów geoinformacyjnych i innych systemów wykorzystujących big data
 • GEOMONITOR – Eksperymentalna adaptacja metod aerogeofizycznych dla opracowania narzędzi efektywnego monitorowania stanu wałów przeciwpowodziowych i innych liniowych obiektów infrastruktury lądowej
 • CAFAAS – Badania nad wykorzystaniem technologii Cloud Computing do samodzielnej certyfikacji według metody CAF
 • TAGIS – Badania nad zastosowaniem czasoprzestrzennych systemów analitycznych w systemach wspomagających podejmowanie decyzji
 • Mówiące Mapy – system GIS wspomagający poruszanie się niewidomych w terenie miejskim
 • OMNIGIS – Wykorzystanie modelu SOA, SaaS i PaaS dla infrastruktury danych przestrzennych
 • FOTO – Opracowanie i wdrożenie produkcji map cyfrowych w oparciu o fuzję lotniczych zobrazowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych

OBSZARY DZAŁALNOŚCI NAUKOWO – BADAWCZEJ:

 • Systemy wspomagające podejmowanie decyzji
 • Systemy symulacyjne i predykcyjne
 • Procesy przetwarzania, algorytmy, linie technologiczne
 • Przetwarzanie zobrazowań
 • Drony do zastosowań specjalnych
 • Sensory teledetekcyjne
 • Cloud computing – predefiniowane serwery usług web, gis, itp.
 • Wielo-rozdzielcze bazy danych