Wizytówka
Nazwa
PIAP Space Sp. z o.o.
Lokalizacja
Toruń
Imię i nazwisko
Anna Nikodym-Bilska
Stanowisko
Business Development Manager
Telefon
Opis działalności

PIAP Space Sp. z o. o. (PIAP Space) jest polską spółką założoną w 2017 roku jako spółka spin-off Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów (Instytut PIAP). Obecnie właścicielami PIAP Space są: Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz Instytut PIAP.

W swoich działaniach PIAP Space silnie koncentruje się na wykorzystaniu istniejącego dziedzictwa naziemnej robotyki komercyjnej oraz bieżącej działalności badawczo-rozwojowej Instytutu PIAP. PIAP Space rozwija technologie i produkty w zakresie urządzeń do integracji i testowania satelitów (MGSE), aktywnego usuwania śmieci kosmicznych, manipulatorów i chwytaków, obsługi satelitów na orbicie, interakcji człowiek-robot oraz systemów wizyjnych i mechanizmów.

Produkty i usługi
 • Chwytak LAR (LAR gripper) został opracowany w ramach projektu EROSS i EROSS plus. Chwytak osiągnął gotowość technologiczną na poziome 6 (TRL 6). Gotowość technologiczną na poziomie 7 (TRL 7) chwytak uzyska w trakcie realizacji projektu EROSS IOD.
 • Ramię robotyczne TITAN (TITAN arm) zostało opracowane w ramach projektu nadzorowanego przez ESA. Prototyp TITAN to wieloprzegubowe ramię robotyczne przeznaczone do przyszłej deorbitacji oraz serwisowania satelitów na orbicie.
 • Wielofunkcyjny chwytak serwisowy (Multipurpose Servicer Gripper) ma być wyposażony w asortyment zrobotyzowanych narzędzi, które mogą zapewnić naprawy satelitów na orbicie poprzez spełnianie głównych funkcji: wzmocnienie inspekcji wizualnej; wsparcie dla rozmieszczenia anten i paneli słonecznych; regeneracja izolacji; wymiana modułów. Proponowany projekt wielofunkcyjnego chwytaka serwisowego jest zgodny z europejskim paradygmatem, który koncentruje się na rozwoju uniwersalnych bloków konstrukcyjnych w celu stworzenia nowych modułowych rozwiązań robotycznych dla misji orbitalnych i eksploracji planet.
 • MGSE: GHA adapters, Clampbands, Integration stands, mass dummies, different kind of jigs.
Technologie
TD 11 Space Debris
TD 13 Automation, Telepresence & Robotics
Dodatkowe informacje

Projekty:

 • Comrade – Control and Management of Robotics Active Debris Removal Projekt wspólny z Airbus, GMV i DLR polegający na rozwoju oprogramowania do kontroli ramienia robo tycznego do serwisowania satelitów. PIAP Space dostarcza chwytak do testów typu HIL oraz model kontaktu chwytaka podczas manewru przechwycenia.
 • RaCER – Rover Speed Characterisation for Lunar Exploration Projekt polega na przetestowaniu wpływu opóźnień w teleoperacji robota dla misji księżycowych. Jako misję referencyjną przyjęto studium Heracles, które definiuje najbardziej prawdopodobny scenariusz misji księżycowej poszukującej wody. Misja miała by się odbyć w 2027 lub 2028 roku. W projekcie wykorzystywany jest jeden z robotów PIAP jako pojazd testowy.
 • Biomass Adaptor – PIAP Space projektuje i wytwarza zestaw trzech adapterów do testów i integracji satelity ESA Biomass. Dwa adaptery przeznaczone są do testów termicznych i integracji satelity, a trzeci do testów wibracyjnych. Dostawa przewidziana jest w Ikw 2019 roku.
 • Biomass MPT – Spacecraft Container and Multi-Purpose Trolley (MPT) . – PIAP Space wraz z włoską firmą Elital projektuje i wytwarza dwa MGSE dla satelity ESA Biomass. Pierwszym jest kontener do przewożenia satelity z hali integracji na miejsce startu, drugim jest urządzenie MPT do integracji satelity. Dostawa przewidziana jest w IIkw 2019 roku.
 • EROSS IOD – głównym założeniem projektu jest umożliwienie wdrożenia zaawansowanej robotyki kosmicznej w celu wspierania zrównoważonego rozwoju w przestrzeni kosmicznej. Dzięki zastosowanej technologii serwisowania satelitów na orbicie możliwe będzie wydłużenie ich cyklu życia oraz poprawienie żywotności w celu zmniejszenia ilości śmieci kosmicznych. Możliwym będzie również zarządzanie satelitami podczas ich działania w przestrzeni kosmicznej. W ramach prowadzonego projektu PIAP Space opracuje chwytak LAR (Launch Adapter Ring Gripper) umożliwiający serwisowanie satelitów. EROSS IOD jest kontynuacją kończącego się projektu EROSS +. EROSS IOD realizowany jest z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont Europa.
 • EROSS + – EROSS+ jest kontynuacją projektu EROSS (European Robotic Orbital Support Services). Głównym celem EROSS+ jest integracja elementów konstrukcyjnych zaprojektowanych w ramach poprzednich projektów OG w celu przeprowadzenia demonstracji możliwości obsługi satelitów na orbicie. Projekt EROSS+ zwiększy również dojrzałość tych kluczowych elementów budulcowych oraz zwiększy ich funkcjonalność i wydajność w spójnym programie roboczym mającym na celu szybkie i praktyczne wdrożenie opracowanych rozwiązań w przestrzeni kosmicznej. Projekt dostarczy również informacji wejściowych do oceny zadań serwisowych dla niewspółpracujących celów orbitalnych.
 • ORBITA – celem projektu jest opracowanie rodziny modułowych chwytaków do zastosowań orbitalnych i planetarnych. W ramach projektu zostaną opracowane trzy typy innowacyjnych chwytaków: do przechwytywania satelitów, do serwisowania satelitów oraz do misji planetarnych. Rezultat projektu będzie stanowił innowację produktową w skali międzynarodowej.
 • TITAN – Projekt obejmuje rozwój ramienia robotycznego do serwisowania satelitów. W ramach kontraktu zostanie wykonany prototyp wieloprzegubowego ramienia robotycznego na potrzeby przyszłej deorbitacji i serwisowania satelitów na orbicie. Stworzony zostanie model laboratoryjny przegubu robotycznego, a następnie – prototyp składający się z różnych typów przegubów, który zostanie poddany pełnym testom środowiskowym na wytrząsarce, testom termicznym oraz termiczno-próżniowym. Docelowo w ramach projektu, osiągnięty zostanie poziom gotowości technologicznej TRL6. Ramię robotyczne opracowane w projekcie TITAN pozwoli na serwisowanie uszkodzonych satelitów oraz deorbitację satelitów, których czas misji dobiegł końca, a zagrażają innym obiektom na orbicie. Umożliwi to usuwanie „śmieci kosmicznych”, zagrażających poprawnemu funkcjonowaniu satelitów.
 • ATHENA MGSE – celem misji ATHENA (Advanced Telescope for High-Energy Astrophysics) jest opracowanie teleskopu rentgenowskiego, który będzie w stanie odpowiedzieć na pytania dotyczące zagadnienia „The Hot and Energetic Universe” oraz w kwestii kampanii Cosmic Vision. W tym projekcie PIAP Space dostarcza dla TAS-PL (Thales Alenia Space Poland) MGSE do montażu, integracji i testowania prototypu stanowiska badawczego. Celem projektu jest opracowanie prototypu konstrukcji satelity w celu zweryfikowania niektórych założeń technicznych.
 • BIOMASS ADAPTORS – celem projektu jest zaprojektowanie i wyprodukowanie zestawu trzech adapterów do testowania i integracji satelity ESA Biomass. Dwa adaptery będą przeznaczone do testów termicznych i integracji satelitarnej, a trzeci do testów wibracyjnych.

Obszary działalności w sektorze kosmicznym

 • Robotyka kosmiczna
 • MGSE

Klienci i partnerzy

 • ESA
 • Komisja Europejska
 • POLSA
 • DLR
 • OHB
 • Thales Alenia Space
 • Airbus Defence & Space
 • SAAB
 • GMV
 • National Technical University of Athens
 • Space Applications Services
 • CBK PAN
 • KP Labs
 • Sintef
 • Spacive
 • Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego