Wizytówka
Nazwa
PIAP Space Sp z o.o.
Imię i nazwisko
Monika Świech-Szczepańska
Stanowisko
Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu
Opis działalności

PIAP Space jest firmą typu spin-off działającą w sektorze inżynierii kosmicznej i satelitarnej, założoną przez Instytut PIAP. Spółka specjalizuje się w następujących dziedzinach: robotyka, automatyka i mechanika. Rozwijamy i oferujemy technologie i produkty w obszarze: ramion robotycznych i efektorów końcowych służących do przechwytywania i serwisowania satelitów. Spółka oferuje również usługi w obszarze projektowania i wykonania MGSE, oraz struktur pomocniczych i mechanizmów dla satelitów.

Technologie
TD 13 Automation, Telepresence & Robotics
TD 15 Mechanisms & Tribology
Dodatkowe informacje

Projekty:

  • Comrade – Control and Management of Robotics Active Debris Removal Projekt wspólny z Airbus, GMV i DLR polegający na rozwoju oprogramowania do kontroli ramienia robo tycznego do serwisowania satelitów. PIAP Space dostarcza chwytak do testów typu HIL oraz model kontaktu chwytaka podczas manewru przechwycenia.
  • RaCER – Rover Speed Characterisation for Lunar Exploration Projekt polega na przetestowaniu wpływu opóźnień w teleoperacji robota dla misji księżycowych. Jako misję referencyjną przyjęto studium Heracles, które definiuje najbardziej prawdopodobny scenariusz misji księżycowej poszukującej wody. Misja miała by się odbyć w 2027 lub 2028 roku. W projekcie wykorzystywany jest jeden z robotów PIAP jako pojazd testowy.
  • Biomass Adaptor – PIAP Space projektuje i wytwarza zestaw trzech adapterów do testów i integracji satelity ESA Biomass. Dwa adaptery przeznaczone są do testów termicznych i integracji satelity, a trzeci do testów wibracyjnych. Dostawa przewidziana jest w Ikw 2019 roku.
  • Biomass MPT – Spacecraft Container and Multi-Purpose Trolley (MPT) . – PIAP Space wraz z włoską firmą Elital projektuje i wytwarza dwa MGSE dla satelity ESA Biomass. Pierwszym jest kontener do przewożenia satelity z hali integracji na miejsce startu, drugim jest urządzenie MPT do integracji satelity. Dostawa przewidziana jest w IIkw 2019 roku.
  • Preparatory activities for short term opportunities in MGSE related projects – projekt w ramach PIIS polega na zaprojektowaniu urządzenia MGSE do testowania elementów robotycznych w komorze próżniowej. Celem pomocniczym projektu jest stworzenie sieci poddostawców i podwykonawców w Polsce mogących wspierać działania PIAP Space. Dostawa przewidziana jest w IVkw 2018 roku