Wizytówka
Nazwa
Piktime Systems Sp z o.o.
Lokalizacja
Poznań
Typ działalności
Imię i nazwisko
Robert Urbaniak
Stanowisko
Wiceprezes Zarządu
Adres e-mail
Telefon
Opis działalności

Piktime Systems sp. z o.o. – powstała w 2007 roku firma z branży technik satelitarnych i precyzyjnego czasu. Specjalizujemy się w projektowaniu i produkcji aparatury pomiarowej służącej do precyzyjnych porównań wskazań zegarów atomowych na duże odległości. Jesteśmy liderem w swojej branży w skali światowej.

Produkty i usługi
Services & applications based on data from navigation satellites
Services & applications based on satellites telecommunication

 

 • Systemy transferu czasu
 • Doradztwo w zakresie precyzyjnego czasu, skal czasu
 • Tworzenie algorytmów i oprogramowania dla czasu i częstotliwości
 • Projektowanie i budowa „pod klucz” laboratoriów czasu

 

Technologie
TD 2 Space System Software
TD 6 RF Payload and Systems
TD 10 Flight Dynamics and GNSS
TD 11 Space Debris
Dodatkowe informacje

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE KOSMICZNYM:

 • On Board Data-Systems
 • Space System Software
 • Spacecraft Electrical Power
 • Flight Dynamics and GNSS
 • Aplikacje wykorzystujące dane satelitów obserwacyjnych
 • Aplikacje wykorzystujące dane satelitów nawigacyjnych

PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO:

 • „Prototype of GALILEO Time Service Provider” – projekt realizacji systemowej skali czasu systemu nawigacji satelitarnej GALILEO
 • Realizacja głównej naziemnej stacji kontrolnej systemu Galileo (Precise Time Facility, Orbital Facility ) w Fucino we Włoszech

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:

 • projektowanie i produkcja aparatury pomiarowej służącej do precyzyjnych porównań wskazań zegarów atomowych na duże odległości (systemy transferu czasu)
 • tworzenie produktów i usług opartych o czas (nawigacja, bezpieczeństwo, wymiana danych i dokumentów, znakowanie czasem

ZAPLECZE LABORATORYJNO-TECHNICZNE:

 • nowoczesne pomieszczenia, w pełni dostosowane do działalności badawczej
 • właściwa infrastruktura teleinformatyczna wraz z narzędziami software’owymi do opracowywania nowych konstrukcji i przygotowywania oprogramowania w zakresie czasu i częstotliwości
 • precyzyjne liczniki czasu i częstotliwości
 • systemy transferu
 • stanowiska montażowe i pomiarowe sprzętu do transferu czasu

KLIENCI I PARTNERZY:
Stacje kontrolne systemów nawigacji satelitarnej dla:

 • GLONASS (Rosja),
 • GALILEO (Fucino/Włochy, centrum kontrolne GALILEO, stacja PTF1),
 • ISRO (Indian Space Research Organization)

Pozostali klienci i partnerzy:

 • BIMP (Bureau International des Poids et Mesures)
 • VNIIFTRI (Russian National Measurement Institute)
 • PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt)
 • OP (Observatoire de Paris)
 • INRIM (Włochy)
 • NPL (Indie)
 • GUM