Wizytówka
Nazwa
QWED Sp. z o.o.
Lokalizacja
Warszawa
Typ działalności
Strona www
Imię i nazwisko
dr inż. Marzena Olszewska-Placha
Adres e-mail
Telefon
Opis działalności

QWED jest firmą z kategorii MŚP założoną w 1997 roku przez czworo naukowców z Politechniki Warszawskiej. Od początku podstawową działalnością firmy był rozwój i zastosowanie w przemyśle oprogramowania QuickWave EM, które zostało stworzone przez współzałożycieli firmy pod kierownictwem prof. Wojciecha Gwarka, laureata nagrody IEEE Microwave Pioneer Award, uhonorowanego stopniem IEEE Fellow. Oprogramowanie QuickWave otrzymało wiele nagród, m. in. European IT Prize (1998) oraz Nagrodę Prezesa Rady Ministrów (1999), a w roku 1998 IEEE Spectrum Magazine nazwał je „klejnotem”. W kolejnych latach firma QWED rozpoczęła też działalność w dziedzinie mikrofalowych urządzeń do pomiaru elektromagnetycznych parametrów materiałowych. Ich podstawę stanowią ponad cztery dekady prac naukowych prof. Jerzego Krupki, uznanego na świecie eksperta oraz IEEE Fellow, który dołączył do zespołu QWED. Obecnie firmą kieruje dr Małgorzata Celuch, członkini IEEE TC MTT-1, IEEE IMS TPRC oraz ekspert programu naukowego EC Horizon2020. Firma rozwinęła się, uzyskując na rynkach międzynarodowych przychody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie, konsultacji dla przemysłu w zakresie techniki mikrofalowej oraz sprzedaży mikrofalowych urządzeń pomiarowych. Od 2000 r. QWED bierze udział w licznych projektach badawczych, nie tylko polskich, ale również europejskich, w tym: 2 FP6, 1 FP7, 2 H2020, 2 Eureka, 1 MNT ERA-NET.

Produkty i usługi

Specjalistyczne oprogramowanie do symulacji elektromagnetycznych QuickWave:

Na przestrzeni lat firma QWED udzieliła już blisko dwustu licencji na sześciu kontynentach, kontrahentom o różnych profilach działalności – od obserwatoriów astronomicznych (np. NRAO w USA) po wiodących producentów kuchenek mikrofalowych. QWED oferuje trójwymiarowy symulator elektromagnetyczny ogólnego zastosowania QW-3D, a ponadto unikalny na rynku, ultraszybki symulator pełnofalowy QW-V2D do analizy problemów o symetrii osiowej, jak również moduł QW-BHM do wielofizycznej analizy problemów mocy mikrofalowej. Programy QWED dostępne są z różnymi wariantami interfejsu graficznego (GUI) – od przemysłowego standardu Autodesk®Inventor® po oprogramowanie QW-Modeller, oparte na środowisku FreeCAD, udostępniane w ramach bezpłatnej licencji.

Urządzenia do pomiaru  parametrów elektromagnetycznych materiałów:

QWED produkuje i oferuje szereg rezonatorów dielektrycznych do precyzyjnego pomiaru właściwości elektromagnetycznych materiałów w zakresie częstotliwości gigahercowych. Każdy rezonator jest wyposażony we własne specyficzne oprogramowanie. Średnia sprzedaż liczona na przestrzeni dekady sięga stu sztuk rocznie. Jakość rezonatorów QWED zdobyła uznanie w praktyce przemysłowej, w wiodących instytucjach badawczych, a także u twórców standardów przemysłowych, zyskując potwierdzenie w postaci 2007 NATO Certificate i Eureka Medaille d’or.

Technologie
TD 7 Electromagnetic Technologies and Techniques
TD 14 Life & Physical Sciences
TD 17 Optoelectronics
TD 21 Thermal
TD 23 EEE components and quality
TD 24 Material & Processes
Dodatkowe informacje

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE KOSMICZNYM:

Symulator QW-V2D dedykowany do problemów charakteryzujących się symetrią osiową jest produktem unikalnym na światowym rynku oprogramowania do symulacji elektromagnetycznych, i tym samym jest stosowany przez większość producentów anten dla stacji naziemnych i sektora SATCOM (w szczególności do projektowania anten wielomodowych z funkcją śledzenia).

Klienci i partnerzy:

Do klientów QWED w sektorze kosmicznym należą organizacje na całym świecie: obserwatoria astronomiczne, najwięksi producenci anten dla stacji naziemnych i urządzeń dla radioastronomii, uczelnie.

Tożsamość większości klientów z branży przemysłowej objęta jest klauzulą poufności. Do instytucji, na które możemy się powołać należą m. in.:

  • National Radio Astronomy Observatory (Charlottesville w USA)
  • Jet Propulsion Laboratory (Pasadena w USA)
  • Lyrebird Antenna Research (Australia)
  • Global Skyware (USA)
  • uniwersytet CALTECH (USA)
  • uniwersytet Chalmers (Szwecja)

 

Rezonatory QWED są dystrybuowane pod markami Keysight (na całym świecie) oraz VEGA (w Japonii); oprogramowanie QuickWave jest dystrybuowane przez firmę JService (Chiny).

Lista blisko 100 najistotniejszych publikacji użytkowników QuickWave znajduje się na

https://www.qwed.eu/users_publications.html.