Wizytówka
Nazwa
SATIM Monitoring Satelitarny Sp z o.o.
Lokalizacja
Kraków
Typ działalności
Imię i nazwisko
Jacek Strzelczyk
Stanowisko
Prezes Zarządu
Telefon
Opis działalności

SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o.o. jest firmą powstałą jako spółka spin-off Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w Krakowie. Założyciele SATIM to pracownicy Katedry Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej AGH oraz Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii InnoAGH Sp. z o.o.  Założyciele SATIM w pracy naukowej zajmują się rozwojem i zastosowaniem metod przetwarzania satelitarnych i lotniczych obrazów radarowych i optycznych. Posiadają oni bogate doświadczenie w projektach naukowych oraz komercyjnych o zasięgu zarówno krajowym jak i międzynarodowym. Współpracowali m.in. z EADS Astrium, największym w Europie dostawcą specjalistycznych systemów i usług z branży kosmicznej. Brali również udział w międzynarodowym projekcie EnerGEO, który finansowany był z Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Obecnie współpracują m.in. z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) w ramach projektu PECS.  SATIM jest pierwszą w Polsce firmą wykorzystującą satelitarne oraz lotnicze zobrazowania (zarówno radarowe jak i optyczne) w tak wielu zastosowaniach środowiskowych. Jej pracownicy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do przeprowadzania zaawansowanych analiz m.in. zagrożeń naturalnych, wpływu górnictwa na środowisko, zmian w zagospodarowaniu terenu, rozrostu miast, stabilności budynków i infrastruktury czy deformacji dróg. Firma SATIM wykonuje przetwarzanie danych teledetekcyjnych zarówno z wykorzystaniem klasycznych algorytmów jak również przy użyciu ich ulepszonych wersji, opracowanych przez pracowników SATIM.

Produkty i usługi
Services & applications based on data from EO satellites
Integrated applications

USŁUGI:

 • Satelitarny i lotniczy monitoring zagrożeń naturalnych takich jak osuwiska, pionowe ruchy skorupy ziemskiej, powodzie
 • Satelitarny i lotniczy monitoring pionowych przemieszczeń terenu związanych z działalnością człowieka
 • Badanie stabilności obiektów infrastruktury powierzchniowej takich jak budynki, drogi, tamy, mosty, itp.
 • Satelitarny i lotniczy monitoring zmian zagospodarowania terenu oraz zmian w biomasie
 • Pośrednictwo w zakupie danych satelitarnych i lotniczych
 • Analizy danych przestrzennych (GIS)
 • Tworzenie i zarządzanie bazami danych przestrzennych
 • Tworzenie geoportali

 

Dodatkowe informacje

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:

 • Aplikacje wykorzystujące dane satelitów obserwacyjnych
 • Zintegrowane aplikacje

PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO:
Projekt „Pattern recognition-based decomposition method for quad-polarimetric SAR data” w ramach programu PECS (Plan for European Cooperating States).

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
Rozwój metod przetwarzania i analiz satelitarnych obrazów radarowych (również polarymetrycznych). Rozwój możliwych aplikacji satelitarnych obrazów radarowych (również polarymetrycznych).

ZREALIZOWANE PROJEKTY ESA:

 • Improvement of ground deformations monitoring within urban areas based on dual-pol SAR data in Warsaw city
 • Pattern recognition-based decomposition method for quad-polarimetric sar data
 • MineSAR – the highly automated software for monitoring mining-induced ground deformations within large areas
 • Development of a polsarpro functionalities by implementing new data processing and visualization methods
 • Innovative EO-based products for oil and gas sector
 • Development of an innovative software called SATREC for identification of objects on satellite SAR imagery by modelling and recognition of radar signatures.
  ZREALIZOWANE PROJEKTY ESA:
 • Improvement of ground deformations monitoring within urban areas based on dual-pol SAR data in Warsaw city
 • Pattern recognition-based decomposition method for quad-polarimetric sar data
 • MineSAR – the highly automated software for monitoring mining-induced ground deformations within large areas
 • Development of a polsarpro functionalities by implementing new data processing and visualization methods
 • Innovative EO-based products for oil and gas sector
 • Development of an innovative software called SATREC for identification of objects on satellite SAR imagery by modelling and recognition of radar signatures.
  KLIENCI I PARTNERZY:
 • Europejska Agencja Kosmiczna
 • Wyższy Urząd Górniczy
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie