Wizytówka
Nazwa
Scanway S.A.
Typ działalności
Imię i nazwisko
Mikołaj Podgórski
Stanowisko
Chief Operations Officer
Adres e-mail
Telefon
Opis działalności

Scanway Space jest komercyjnym dostawcą instrumentów optycznych dla branży kosmicznej. Firma tworzy układy obserwacyjne dla mikro i nanosatelitów. Specjaliści firmy są autorami m.in: laserowego systemu 3D do orientacji w przestrzeni wywierconych cząstek (eksperyment DREAM), prototypu satelitarnego systemu obserwacji Ziemi (ScanSAT) czy (obecnie) projektantami i twórcami części optycznej mikrosatelity EagleEye, a także konstelacji nanosatelitarnej PIAST. Oprogramowanie i urządzenia optyczne autorstwa specjalistów Scanway pracowały już w kosmosie. Zespół firmy jest obecnie w trakcie realizacji zleceń i projektów, które polecą na orbitę na pokładzie co najmniej 3 satelitów w ciągu następnych czterech lat.

Produkty i usługi
Services & applications based on data from EO satellites

W ramach działalności spółka rozwija własne instrumenty optyczne dla szybko rozwijającego się sektora kosmicznego. Oferuje dwie linie skalowalnych i zwinnych produktów: multispektralne wysokorozdzielcze teleskopy do obserwacji Ziemi oraz zintegrowane systemy do autodiagnostyki satelitów.

Technologie
TD 16 Optics
TD 17 Optoelectronics
Dodatkowe informacje

Firma zrealizowała projekt „ScanSAT – platforma do obserwacji satelitarnych i lotniczych służąca pozyskiwaniu geoinformacji w czasie               rzeczywistym z wysoką precyzją i bardzo szerokim paśmie elektromagnetycznym” w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Obecnie, w ramach współpracy konsorcjalnej,  realizuje dwa projekty:

  • „PIAST – Polish ImAging SaTellites – nanosatelitarna konstelacja optoelektronicznego rozpoznania” w ramach programu SZAFIR Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Konsorcjum: Creotech Instruments S.A. (lider konsorcjum), Scanway Sp. z o. o, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Wojskowa Akademia Techniczna, PCO S.A. oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – ILOT
  • „System mikrosatelitarny EagleEye” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Konsorcjum: Creotech Instruments S.A. (lider konsorcjum), Scanway Sp. z o. o oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN.

NASI PARTNERZY: Creotech Instruments S.A., German Orbital Systems, CBK PAN, WAT, PCO S.A., Sieć Badawcza Łukasiewicz – ILOT.