Wizytówka
Nazwa
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
Lokalizacja
Warszawa
Typ działalności
Imię i nazwisko
dr inż. Adam Okniński
Telefon
Opis działalności

Podstawowym kierunkiem działania Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa (data założenia 1926) jest tworzenie nowych technologii. Tematyka naukowo-badawcza koncentruje się na pracach o charakterze stosowanym, z uwzględnieniem zarówno badań podstawowych jak i wyprzedzająco-rozwojowych w zakresie konstrukcji lotniczych i nowych technologii w dziedzinach pokrewnych w tym technologii kosmicznych. Obejmuje takie dziedziny wiedzy jak: przepływy, wytrzymałość konstrukcji, drgania i dynamika konstrukcji samolotów, śmigłowców, wiatrakowców czy rakiet, wspomagane komputerowo projektowanie CAD/CAE, materiały lotnicze, przepisy i normy z zakresu tematycznego obejmującego: statki powietrzne i kosmiczne, ich wyposażenie i osprzęt, termodynamika i spalanie, konstrukcja, badania i ekologia lotniczych silników turbinowych i tłokowych, silników rakietowych w tym ochrona środowiska i stosowanie paliw alternatywnych. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa spełnia rolę centrum naukowo-badawczego dla branży lotniczej zarówno dla firm polskich jak i zagranicznych w naszym kraju. Prace laboratoryjne prowadzone są w akredytowanych przez PCA zespołach laboratoriów posiadających unikalny w skali naszego kraju sprzęt badawczo-pomiarowy.

W obszarze technologii kosmicznych wznowiono działalność w 2007 roku w nowo powstałej Pracowni Technologii Kosmicznych. Głównym jej celem jest badanie i rozwój technologii ekologicznych napędów rakietowych oraz innowacyjnych napędów kosmicznych rakiet oraz rakiet zdolnych do wynoszenia ładunków o masie do 200kg na orbity synchronizowane słonecznie. Prowadzone są m.in. prace nad wykorzystaniem wysoko stężonego i oczyszczonego nadtlenku wodoru w napędach rakietowych oraz innych dziedzinach, takich jak: robotyka, systemy obronne, energetyka.

Produkty i usługi
Services & applications based on data from EO satellites
Services & applications based on data from navigation satellites
Integrated applications

 

 • Nadtlenek wodoru klasy HTP (o stężeniu 98%+) – faza komercjalizacji
 • Obliczenia numeryczne procesów przepływu, wtrysku i spalania ciekłych i gazowych materiałów pędnych

 

Technologie
TD 4 Spacecraft Environment & Effects
TD 5 Space System Control
TD 6 RF Payload and Systems
TD 8 System Design & verification
TD 9 Mission Operation and Ground Data systems
TD 10 Flight Dynamics and GNSS
TD 11 Space Debris
TD 12 Ground Station System and Networks
TD 13 Automation, Telepresence & Robotics
TD 14 Life & Physical Sciences
TD 15 Mechanisms & Tribology
TD 16 Optics
TD 18 Aerothermodynamics
TD 19 Propulsion
TD 20 Structures & Pyrotechnics
TD 21 Thermal
TD 24 Material & Processes
TD 25 Quality, Dependability and Safety
Dodatkowe informacje

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE KOSMICZNYM:

 • Space Debris
 • Propulsion
 • Structures & Pyrotechnics
 • Thermal

PROJEKTY SEKTORA KOSMICZNEGO:

 • GRASP – zidentyfikowanie alternatywnych materiałów pędnych do zastosowań kosmicznych oraz zademonstrowanie technologii napędowych z nimi związanych w skali laboratoryjnej
 • PulCheR – zademonstrowanie działania pulsacyjnego napędu rakietowego, przeznaczonego do systemów orientacji sztucznych satelitów
 • HYPEROX – projekt realizowany przez Instutut Lotnictwa w ramach programu PECS. Jego celem jest przebadanie wykonanych we własnym zakresie katalizatorów rozkładu nadtlenku wodoru, przeznaczonych do zastosowania w napędach kosmicznych

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:

 • Napędy rakietowe – projektowanie silników rakietowych, badania podstawowe w zakresie zjawisk towarzyszących pracy silnika rakietowego
 • Rakiety sondujące i kosmiczne – projektowanie wstępne rakiet, optymalizacje
 • Rakietowe materiały pędne – preparatyka i badania w zakresie nowoczesnych ekologicznych rakietowych materiałów pędnych
 • Aplikacje wspomagające procesy projektowania rakiet i silników rakietowych

ZAPLECZE LABORATORYJNO-TECHNICZNE:

 • Laboratorium Materiałów Pędnych
 • Hamownia silników rakietowych.

KLIENCI I PARTNERZY:

 • Polska Grupa Zbrojeniowa
 • Nitro-Chem Bydgoszcz
 • Politechnika Warszawska
 • Fachhochschule Wiener Neustadt
 • Swedish Defence Research Agency
 • University of Southampton
 • SNECMA
 • DELTACAT Limited
 • University of Naples „Federico II”
 • DLR German Aerospace Cente
 • Evonik Degussa GmbH
 • Céramiques Techniques et Industrielle
 • FOTEC Forschungs- und Technologietransfer GmbH
 • ALTA S.P.A
 • Thales Alenia Space
 • MOOG Bradford
 • National Centre for Scientific Research Demokritos
 • Japan Aerospace Exploration Agency