Wizytówka
Nazwa
WB Centrum Kompozytów sp. z o. o. | WB GROUP
Typ działalności
Imię i nazwisko
Jolanta Hamerlak
Stanowisko
Biuro Zarządu
Adres e-mail
Opis działalności

Uruchomione w 2013 roku Śląskie Centrum Naukowo – Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o. o, obecnie WB Centrum Kompozytów sp. z o. o., świadczy usługi badawczo – rozwojowe na rzecz przedsiębiorców w obszarze wdrażania i wytwarzania struktur z zaawansowanych kompozytów  dla nowoczesnego przemysłu – wszędzie tam, gdzie konieczne jest zastosowanie lekkich i jednocześnie wytrzymałych materiałów – czyli przede wszystkich dla lotnictwa (samolotów, szybowców i dronów) oraz  dla przemysłu kosmicznego. Infrastrukturę technologiczną Centrum można podzielić na dwa zasadnicze elementy – tj.:
– laboratorium struktur kompozytowych, które zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem kompletnych struktur kompozytowych dla przemysłu,
– laboratorium badań materiałów, którego zakres prac badawczych obejmuje próby statyczne i zmęczeniowe kompletnych konstrukcji lub ich elementów.

Produkty i usługi

LABORATORIUM STRUKTUR KOMPOZYTOWYCH:

1. Projektowanie CAD

 • modelowanie bryłowe i powierzchniowe pojedynczych elementów oraz definicja złożeń konstrukcji,
 • sporządzanie dokumentacji w postaci rysunków płaskich projektowanych elementów,
 • oprogramowanie – CATIA V5, NX 10 CAD.

2. Wytwarzanie

 • wytwarzanie struktur kompozytowych takich jak elementy z litego laminatu oraz paneli przekładkowych przy wykorzystaniu technologii autoklawowej. Śląskie Centrum posiada dwa piece autoklawowe o wymiarach gabarytowych: średnica 2500 mm, długość 5000 mm oraz średnica 3500 mm, długość 10000 mm,
 • pomieszczenie czyste o klasie czystości 10000, powierzchni roboczej ok. 400m2, typowych parametrach 18 oC – 24oC, maksymalnej wilgotności do 50%, wyposażone w zespół urządzeń chłodząco-mrożących do potrzeb przechowywania preimpregnatów, ploter tnący ZUND o wymiarach roboczych stołu 2500 x 6000 mm do przygotowywania wykrojów materiału oraz 4 głowicowy system laserowej projekcji firmy VIRTEK pozwalający na precyzyjne układanie kolejnych warstw materiału na foremniku,
 • linia technologiczna znajdująca się w pomieszczeniu czystym do obróbki cienkowarstwowych prepregów węglowych, zawierająca cyfrowy ploter tnący oraz układający taśmy prepregów w sposób zaprogramowany przez konstruktorów struktur kompozytowych,
 • linia do obróbki cienkowarstwowych prepregów węglowych – cyfrowy ploter tnący preimpregnaty węglowe oraz układające w w sposób zaprogramowany przez konstruktorów stuktur kompozytowych ; wymiary stołu roboczego: dł: 19,0 m; szer. 3,5 m; Ploter wyposażony jest w automatyczne urządzenie przenoszące warstwy laminatów przy pomocy podciśnienia – tzw. “flying carpet”; Robot przemysłowy KUKA do przenoszenia laminatów i umieszczania ich w formach 3D; specyfika pracy urządzenia pozwala na obróbkę zarówno małych, jak i bardzo dużych elementów,
 • frezowanie oprzyrządowania (makiet, foremników) przy użyciu 5-osiowego centrum frezarskiego CNC firmy JOBS – JOMACH 146®, o wymiarach stołu roboczego X: 6000mm, Y: 4000mm, Z: 2000mm oraz posiadające skrętność głowicy w osiach C: ±400o, A: ±220o. Dokładność frezowanych detali do ±0,02mm. Frezarka posiada sterownik Siemens 840D całkowicie kompatybilny z wykorzystywanym oprogramowaniem, generującym ścieżki NX CAM. Ponadto frezarka jest wyposażona w zautomatyzowanym magazyn narzędzi, podciśnieniowy system mocowania obrabianego detalu oraz system odciągu pyłu podczas obróbki. Możliwość obróbki materiałów takich jak MDF, płyty epoksydowe, płyty poliuretanowe. Obróbka HSM,
 • frezowanie stali i aluminium elementów o maksymalnych wymiarach 1000 mm x 500 mm x 500 mm na centrum 3-osiowym ( z możliwością dostawki czwartej osi w postaci podzielnicy) centrum obróbczym DMG DMC 1035 Ecoline. Frezowanie form, wykrojników, matryc, tłoczników, wałków, uchwytów, obudów, kół zębatych, elementów konstrukcyjnych, łączników itp. Możliwość obróbki materiałów takich jak metale lekkie (aluminium, brąz, mosiądz), stal (węglowa, kwasoodporna, konstrukcyjna) oraz tworzyw sztucznych (aramid, PTFE),
 • komora lakiernicza o przestrzeni roboczej 7000 mm (dł.) x 4000 mm (szer.) x 2800 mm (wys.)
 • komora grzejna o przestrzeni roboczej 9000 mm (dł.) x 2500 mm (szer.) x 2000 mm (wys.)
 • NDT – defektoskop ultradźwiękowy firmy OLYMPUS typu A-scan i Omniscan.

LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW:

Testy wibracyjne na wzbudniku elektrodynamicznym TIRA S57315/LS – 340. Laboratorium oferuje następujące rodzaje testów:

 • testy wykorzystujące sygnał sinus (max. siła 15kN),
 • testy wykorzystujące sygnał losowy (szum max. siła 15kN),
 • testy udarowe (max. siła 42kN),
 • testy zmęczeniowe przy wykorzystaniu sygnały wymuszającego sinus.

W kontekście przedstawionych rodzajów obciążeń w przykładowej specyfikacji rakiety wynoszącej np. VEGA, laboratorium jest w stanie przeprowadzić testy sine vibration. Wymienione testy mogą być przeprowadzane w zmiennych warunkach klimatycznych przy wykorzystaniu komory klimatycznej o wymiarach 1130 mm x 1080 mm x 1000 mm w zakresie temperatur od -70oC do 180oC i wilgotności od 10% do 98%. Maksymalna prędkość grzania/chłodzenia to 5K/min. Stanowisko wykorzystuje wibrometr laserowy PDV – 100 firmy Polytec. Możliwe jest również przeprowadzenie kondycjonowania w komorze temperaturowej.

Eksperymentalna i eksploatacyjna analiza modalna

 • wykorzystywane wzbudniki drgań to The Modal Shop 400N oraz TIRA 1kN (częstotliwość do 5400 Hz)
 • młotki modalne Impulse Force Test hammer T086D20 oraz Impulse Force Test hammer T086C03 do testów średnich i ciężkich obiektów
 • analizator LMS SCADAS 64 kanałowy oraz piezoelektryczne czujniki przyspieszeń (jedno oraz trójosiowe)

Badania materiałów kompozytowych, tworzyw sztucznych, elastomerów, drewna, włóknin, metali i kompozytów zgodnie z obowiązującymi normami.Testy obejmują próby ściskania, rozciągania, zginania, ścinania, oddzielania, oddzierania, próby zmęczeniowe oraz pomiary modułów sprężystych. Podczas testu badane obiekty mogą być monitorowane metodą emisji akustycznej (diagnostyka mikropęknięć i defektów struktury) lub za pomocą szybkiej kamery. Do tych celu laboratorium wykorzystuje:

 • serwohydrauliczną ramę badawczą MTS 809, do przeprowadzenia badań w złożonych stanach naprężeń (badania osiowo-skrętne) – siła 100kN, moment 1100 Nm,
 • komorę temperaturową pracująca w zakresie od -129oC do 315oC,
 • ekstensometry,
 • uniwersalna maszyna badawcza MTS Criterion C45, do przeprowadzania prób statycznych,
 • oprogramowanie MTS MultiPurpose TestWare.

Testy starzeniowe w komorze klimatycznej
Wytrzymałościowe badania całych konstrukcji lub ich elementów (próby statyczne i zmęczeniowe).Laboratorium posiada zestaw siłowników MTS na potrzeby przeprowadzenia strukturalnych badań statycznych (32-240kN) oraz dynamicznych (25-100kN). W skład wyposażenia wchodzi wielokanałowy układ sterujący MTS FlexTest do sterowania wielostanowiskowymi próbami wytrzymałościowymi. Laboratorium posiada także oprogramowanie sterujące MTS AeroPro, MTS MultiPurpose TestWare oraz 64 kanałowy system tensometryczny.

Laboratorium oferuje profesjonalne, kompleksowe badania termowizyjne. Wykorzystywana metoda Ir-NDT umożliwia:

 • badania materiałów kompozytowych (delaminacje, pory, pęknięcia, nieciągłości),
 • badania łopatek turbin,
 • wykrywanie korozji pod powierzchnią farby,
 • badania poszyć samolotów,
 • kontrola procesu produkcyjnego itp.

W ramach badań termowizyjnych Jednostka posiada Certyfikat ITC (INFRARED TRAINING CENTER), potwierdzający kompetencje w zakresie wykonywania oraz oceny wyników badań i pomiarów w świetle podczerwonym.

Rejestracja szybkimi kamerami. W skład wyposażenia wchodzą:

 • monochromatyczna kamera PHANTOM v.310 firmy Vision Research (500 000 fps)
 • oprogramowania do rejestracji obrazu w formatach .avi, .mpeg-4.
 • specjalistyczne oświetlenie do badań

 

Technologie
TD 20 Structures & Pyrotechnics
TD 24 Material & Processes
TD 25 Quality, Dependability and Safety
Dodatkowe informacje

WB Centrum Kompozytów sp. z o. o.  dzięki określonej misji oraz wynikających z niej celów polityki Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z PN-EN ISO 9001:2009, gwarantuje najwyższy poziom oferowanych usług i wyrobów. Zdobywamy uznanie Klientów stosując nowoczesne technologie oraz techniki badawcze zapewniające realizację zleceń zgodnie z obowiązującymi standardami, w warunkach przyjaznych dla środowiska.