Wizytówka
Nazwa
SmallGIS Sp z o.o.
Lokalizacja
Kraków
Typ działalności
Imię i nazwisko
Beata Szafrańska
Stanowisko
Dyrektor ds. Rozwoju Rynku
Telefon
Opis działalności

SmallGIS Sp. z o.o. dostarcza na rynek krajowy liczne produkty, usługi oraz serwisy z zakresu teledetekcji satelitarnej i GNSS. Firma jest autoryzowanym biznes partnerem kluczowych operatorów satelitarnych działając na rynku jako broker usług satelitarnych.
SmallGIS świadczy zaawansowane, charakteryzujące się wysokim poziomem innowacyjności usługi o wartościach dodanych bazujących na przetworzeniach zobrazowań satelitarnych oraz danych GIS. Analizy realizowane są przez interdyscyplinarny zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz ekspertów z zakresu teledetekcji, fotogrametrii i systemów GNSS.
Firma prowadzi szkolenia branżowe z zakresu teledetekcji oraz GIS dla początkujących i zaawansowanych użytkowników. Posiada certyfikowane przez ECDL (European Computer Driving License Geographical Information System) laboratorium komputerowe, w którym od 2011 r. prowadzi szkolenia oraz egzaminy umożliwiające uzyskanie certyfikatu ECDL GIS.
Firma SmallGIS Sp. z o.o. jest producentem specjalistycznego oprogramowania z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej (GIS) opartego na technologii firmy ESRI oraz Open Source. Produkty geoinformatyczne tworzone są pod marką ™SprintMAP.

Produkty i usługi
Services & applications based on data from EO satellites
Services & applications based on data from navigation satellites
Integrated applications

FIRMA DOSTARCZA NA RYNEK KRAJOWY NASTEPUJĄCE PRODUKTY I USŁUGI Z ZAKRESU TELEDETEKCJI ORAZ GIS:

 

 • zobrazowania i ortofotomapy optyczne
 • zobrazowania radarowe
 • odbiorniki GNSS Spectra Precision (Ashtech) i Geneq Inc.
 • mobilne oprogramowania GIS
 • pancerne komputery mobilne
 • aplikacje z rodziny SprintMAP – oprogramowanie geoinformatyczne działające w środowisku ArcGIS™ ESRI Inc., umożliwiające realizację specjalistycznych zadań branżowych
 • dedykowane systemy GIS
 • usługi teledetekcyjne i fotogrametryczne
 • opracowania i analizy GIS
 • szkolenia i konsultacje branżowe
 • szkolenia i egzaminy ECDL

 

Technologie
TD 16 Optics
TD 21 Thermal
Dodatkowe informacje

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE KOSMICZNYM:

 • Optics
 • Thermal
 • Aplikacje wykorzystujące dane satelitów obserwacyjnych
 • Aplikacje wykorzystujące dane satelitów nawigacyjnych
 • Zintegrowane aplikacje

PROJEKTY W SEKTORZE KOSMICZNYM:
Udział w projekcie badawczo-wdrożeniowym PECS „Implementacja technik satelitarnych w procesie rozwoju aglomeracji miejskich”. Projekt realizowany na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) wspólnie z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Rolniczym, Instytutem Systemów Przestrzennych i katastralnych oraz firmą GeoVille z Austrii.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ:
Współpraca z instytucjami naukowymi oraz jednostkami PAN. Działania polegające na wspólnej relizacji projektów o charakterze badawczo-rozwojowym finansowanych z krajowych oraz zagranicznych funduszy.

ZAPLECZE LABORATORYJNO-TECHNICZNE:
Certyfikowane ECDL laboratorium GIS, posiadające kilkanaście mobilnych stacji komputerowych wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem GIS.

GŁÓWNI KLIENCI:

 • Centrum Badań Kosmicznych PAN
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 • WODGiKi
 • Urzędy Miast i Gmin
 • Lasy Państwowe
 • instytucje ochrony środowiska
 • prywatne przedsiębiorstwa geodezyjne
 • jednostki naukowe i badawcze

GŁÓWNI PARTNERZY:

 • DigitalGlobe
 • e-Geos
 • Astrium
 • RapidEye
 • Spectra Precision
 • Geneq Inc.
 • DigiTerra
 • ESRI