Wizytówka
Nazwa
Uniflow Dynamics
Imię i nazwisko
Zbigniew Rarata
Stanowisko
Prezes Zarządu
Telefon
Opis działalności

Uniflow Dynamics to firma zajmująca się modelowaniem i symulacjami numerycznymi w zakresie projektowania i komputerowego wspomagania prac inżynierskich (CAE). W tym kontekście oferuje specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w takich obszarach jak projektowanie wspomagane komputerowo (CAD), obliczeniowa mechanika płynów (CFD), obliczeniowa akustyka, wibroakustyka i aeroakustyka oraz wielodyscyplinarna i wielokryterialna optymalizacja.