Ładowanie Wydarzenia
To wydarzenie minęło.

Wydarzenie organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ma na celu nawiązanie relacji pomiędzy dostawcami technologii kosmicznych a ich odbiorcami. Gdańsk to obszar o znaczących warunkach i zasobach przyrodniczych (morze, jeziora, rzeki, lasy) z infrastrukturą gospodarczo-przemysłową (porty, stocznie, zakłady przemysłowe, składy kontenerowe), charakteryzujący się wysoką urbanizacją i związaną z nią infrastrukturą miejską. Trójmiasto jest dużym ośrodkiem akademickim, gdzie kształci się specjalistów branży kosmicznej, inżynierów, przyrodników, prawników, menadżerów, logistyków i innych.

Spotkanie jest ukierunkowane na pokazanie potencjału polskiego sektora kosmicznego i możliwości jego wykorzystania w różnych dziedzinach gospodarki. Niejednokrotnie przedsiębiorcy, czy przedstawiciele administracji publicznej nie zdają sobie sprawy ze skali korzyści, jakie w ich działalności mogłoby przynieść zastosowanie satelitarnego obrazowania, nawigacji czy telekomunikacji. Przedsiębiorstwa spoza sektora kosmicznego nie mają pełnej wiedzy o technologiach z których mogliby skorzystać aby oferować lepsze rozwiązania i usługi np. wykorzystując dane satelitarne. Wydarzenie ma na celu zapełnić tę lukę.