POL
ENG
DOŁĄCZ DO NAS
Zrzeszamy firmy, instytuty naukowo-badawcze i organizacje działające w obszarze sektora kosmicznego, tworząc dogodne warunki ich rozwoju oraz reprezentując ich głos w kluczowych kwestiach gospodarczych...
O ZWIĄZKU:
Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK) powstał 31 października 2012 roku i aktualnie zrzesza 70 polskich przedsiębiorstw oraz instytucji naukowo-badawczych działających w sektorze kosmicznym.

Misją Związku jest stworzenie silnego polskiego sektora kosmicznego, który będzie z powodzeniem konkurował na europejskim rynku. Głównym celem Związku jest konsolidacja środowiska przedsiębiorców, ośrodków badawczych oraz organizacji zainteresowanych eksploracją przestrzeni kosmicznej oraz prowadzeniem badań naukowych i prac wdrożeniowych związanych z produktami i technologiami o zastosowaniach kosmicznych.

Związek działa na rzecz podniesienia potencjału ekonomicznego przemysłu kosmicznego. Inicjuje współpracę pomiędzy podmiotami polskiego sektora kosmicznego oraz pokrewnymi sektorami (lotnictwo, obronność) w celu efektywnego wykorzystania środków z budżetu państwa, programów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz funduszy Unii Europejskiej. Dla Związku, niezmiernie ważne jest, aby postulaty przedsiębiorców miały efektywne odzwierciedlenie w polityce kosmicznej prowadzonej przez instytucje i organy państwowe. Dlatego jednym z celów Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego jest współpraca z Sejmem i Senatem RP, Radą Ministrów, ministerstwami, Polska Agencją Kosmiczną oraz pozostałymi organami administracji państwowej w procesie kreowania krajowej polityki kosmicznej i realizacji jej założeń. Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego poprzez inicjowanie i współpracę ze światem biznesu oraz nauki współtworzy narodowy sektor kosmiczny.

CELE ZWIĄZKU
 • Konsolidacja środowiska przedsiębiorców, ośrodków badawczych, organizacji zainteresowanych prowadzeniem działalności biznesowej oraz badaniami naukowymi i pracami wdrożeniowymi związanymi z produktami i technologiami o zastosowaniach kosmicznych.
 • Inicjowanie i prowadzenie działań umożliwiających członkom Związku nawiązywanie nowych relacji biznesowych oraz pozyskiwanie nowych klientów.
 • Prowadzenie działań promocyjnych, zwiększających rozpoznawalność członków Związku w branży kosmicznej.
 • Inicjowanie współpracy pomiędzy podmiotami polskiego sektora kosmicznego oraz podmiotami europejskiego sektora kosmicznego w celu efektywnego wykorzystania środków z programów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz funduszy Unii Europejskiej.
 • Prowadzenie działań na rzecz podniesienia potencjału ekonomicznego polskiego sektora kosmicznego, w tym działań na rzecz ustanowienia narodowego programu kosmicznego.
 • Współpraca z Sejmem i Senatem RP, Radą Ministrów, ministerstwami, Polską Agencją Kosmiczną oraz pozostałymi organami administracji państwowej w procesie kreowania polskiej polityki kosmicznej.
 • Powiększanie liczby członków Związku w celu dbania o jak najlepszą reprezentację.
PODEJMOWANE DZIAŁANIA:

W ZAKRESIE PROMOCJI I WZROSTU KOMPETENCJI PODMIOTÓW ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU:
 • • promocja oraz prezentowanie działalności firm i instytutów naukowo-badawczych podczas wydarzeń i spotkań w kraju oraz za granicą,
 • informowanie o warsztatach, szkoleniach, konferencjach, spotkaniach dotyczących sektora kosmicznego, ważnych z punktu widzenia polskich podmiotów,
 • prezentowanie potencjału podmiotów zrzeszonych w Związku podczas spotkań z delegacjami firm zagranicznych w Polsce,
 • zbieranie informacji o potencjale polskiego sektora kosmicznego i przekazywanie przedstawicielom administracji państwowej, Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz delegacjom z innych krajów członkowskich ESA,

UDZIAŁ W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA POLSKIEJ POLITYKI KOSMICZNEJ:
 • stały dialog i współpraca z administracją państwową, ukierunkowana na podniesienie potencjału polskiego sektora kosmicznego,
 • przedstawianie administracji państwowej rekomendowanych kierunków działań podnoszących potencjał sektora kosmicznego,
 • tworzenie analiz, ekspertyz oraz rekomendacji do państwowych i międzynarodowych dokumentów: ustaw, dyrektyw, dokumentów wykonawczych, decyzji,

W ZAKRESIE POPULARYZACJI WIEDZY I ROZWIĄZAŃ SEKTORA KOSMICZNEGO:
 • współpraca i udzielanie wsparcia ważnym wydarzeniom popularyzującym sektor kosmiczny, m.in: konkurs Galileo Masters, European Rover Chelenge,
 • organizowanie wydarzeń, w szczególności wystaw, warsztatów i konferencji prezentujących dorobek członków Związku,
 • komentowanie ważnych wydarzeń w polskim sektorze kosmicznym.
ZARZĄD ZWIĄZKU
Paweł Wojtkiewicz
Prezes Zarządu
Iwona Stanisławska
Wiceprezes Zarządu
Marcin Dobrowolski
Członek Zarządu
Krzysztof Samp
Członek Zarządu