Związek objął patronatem honorowym AKCELERATOR Space3ac. Akcelerator ma na celu wsparcie w rozwoju projektów z niższych poziomów zaawansowania technologicznego do konkretnego, oczekiwanego na rynku produktu lub usługi, o dużym potencjale eksportowym. W akceleratorze mogą być rozwijane projekty wykorzystujące dane obrazowania Ziemi, dane meteorologiczne, nawigację oraz telekomunikację. Program akceleratora obejmuje czas od 18 lipca do końca sierpnia, w czasie którego 5 zespołów będzie intensywnie pracowało nad swoimi projektami opartymi o dane satelitarne przy nieustannej możliwości konsultowania prowadzonych prac z ekspertami i specjalistami z branży, w jaką wpisuje się dany projekt. Do uzyskania przez zespoły jest 50 000 złotych na dalsze prowadzenie prac nad projektem oraz już w tej chwili zagwarantowane 2 000 000 złotych na potencjalne inwestycje.

Więcej informacji:
www.space3.ac