17 stażystów rozpocznie pracę w firmach sektora kosmicznego.

29 lipca br. odbył się finał VII edycji konkursu stażowego w ramach „Polish Space Fellowship Program” organizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP SA) oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK). W tym roku pięciomiesięczne staże w firmach działających w polskim sektorze kosmicznym rozpocznie 17 laureatów konkursu, głównie studenci lub młodzi inżynierowie.

„Polish Space Fellowship Program” jest jedynym tego typu programem organizowanym w Polsce oraz jednym z trzech w Europie, który dotyczy sektora kosmicznego. Adresatami programu są absolwenci z tytułem magistra, inżyniera, licencjata lub magistra inżyniera, osoby z otwartym przewodem doktorskim oraz młodzi naukowcy z tytułem magistra, inżyniera, doktora nauk technicznych, społecznych lub ekonomicznych, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Celem Konkursu jest wyłonienie absolwentów i młodych naukowców branży kosmicznej do odbycia płatnych staży w instytutach naukowych, jednostkach badawczych oraz przedsiębiorstwach prowadzących działalność gospodarczą w sektorze kosmicznym, będących członkami ZPSK. Staże są płatne i finansowane w połowie przez ARP SA oraz jednostki przyjmujące na staż.

W tym roku do konkursu zgłosiło się aż 100 kandydatów na 19 oferowanych miejsc stażowych.

Zdj. ARP