Jednym z nowych członków, którzy przystąpili do Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego jest Adaptronica Sp. z o. o.

ADAPTRONICA jest firmą konsultingową oraz badawczo-rozwojową, świadczącą usługi, oferującą produkty i zajmującą się badaniami w zakresie tzw. technologii inteligentnych.Przez technologie inteligentne rozumiemy interdyscyplinarne rozwiązania technologiczne, łączące elementy mechaniki, elektroniki oraz wibroakustyki. Rozwiązanie te bazują w zakresie oprzyrządowania na tzw.materiałach inteligentnych, np. materiałach piezoelektrycznych, magnetostrykcyjnych, cieczach magneto-reologicznych, itp., a w zakresie oprogramowania na najnowszych lub oryginalnie opracowanych algorytmach analizujących i sterujących. Zastosowania technologii inteligentnych pozwalają na radykalne zwiększenie niezawodności konstrukcji inżynierskich, np. samolotów, pojazdów szynowych, mostów, itp., w czasie eksploatacji, a także na zachowanie ich integralności w sytuacjach ekstremalnych. Działania te zbieżne są z celami inżynierii bezpieczeństwa.ADAPTRONICA jest małą firmą typu spin-out, wywodzącą się z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. Trzon kadry firmy stanowią młodzi, wysoko wykwalifikowani inżynierowie, którzy posiadają silną motywację do wdrażania nowych rozwiązań technologicznych dla potrzeb gospodarki. Większość zespołu stanowią fachowcy z doktoratami z różnych dziedzin inżynierii.

Więcej informacji: http://www.adaptronica.pl/