Centrum Badań Kosmicznych PAN stworzyło mapę pokrycia terenu Polski na podstawie zdjęć z satelitów Sentinel-2, które są głównymi instrumentami obserwacyjnymi europejskiego programu obrazowania Ziemi Copernicus.

Mapa została przygotowana na zlecenie Polskiej Agencji Kosmicznej na podstawie zdjęć zrobionych w 2020 r. i z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego. Powstała z połączenia 49 zdjęć poprzez przycięcie” ich wzdłuż granic kraju. Każdą scenę opracowano na podstawie co najmniej 10 zdjęć. Warunkiem ich użycia było występowanie zachmurzenia mniejszego niż 20 proc. Rozdzielczość przestrzenna całej mapy wynosi 10 m.

Mapa dostępna jest na portalu www.geoportal.gov.pl. Umożliwia ona aktualizację istniejących baz danych oraz obserwację zmian zachodzących w terenie, w tym monitorowanie miast, infrastruktury drogowej, powierzchni obszarów leśnych, zbiorników wodnych.

 

Ilustracja: www.geoportal.gov.pl.