Firma CloudFerro, dostawca usług chmurowych, uruchomiła opcję uzyskiwania finansowania usług przetwarzania danych chmurowych na platformie Creodias, której jest operatorem. Oferta skierowana jest do środowisk naukowych. W ten sposób badacze uzyskają możliwość bezpłatnego korzystania ze wszystkich dobrodziejstw platformy.  

Finansowanie usług przetwarzania danych będzie się odbywać się za pośrednictwem konsorcjum OCRE (Open Clouds for Research Environments). Jego celem jest upowszechnianie korzystania z usług chmurowych na terenie Europy poprzez połączenie dostawców chmury, organizacji obserwacji Ziemi (EO) oraz społeczności naukowej i edukacyjnej. Organizacja dysponuje budżetem celowym w wys. 9,5 mln EUR, w tym 5 mln EUR na usługi w zakresie przetwarzania w chmurze i 4,5 mln EUR na usługi w zakresie obserwacji Ziemi (EO). CloudFerro zostało oficjalnym dostawcą finansowania OCRE dla wszystkich krajów europejskich, w tym Polski. Od teraz członkowie społeczności naukowej mogą od korzystać z pełnego finansowania w zakresie usług chmury obliczeniowej (IaaS, PaaS, SaaS) oraz z usług związanych z obserwacją Ziemi (EO) w projektach naukowych i badawczych.

Finansowanie pochodzące z OCRE to wielka szansa dla całej społeczności edukacyjnej i naukowej, która teraz będzie mogła korzystać z pełnego finansowania zaawansowanych usług cloud computingu na platforfmie CREODIAS.eu. Finansowanie to jest odpowiedzią na ograniczenia, z którymi boryka się wiele instytucji badawczych, takie jak brak skalowalnych zasobów informatycznych czy wysokie koszty utrzymania infrastruktury – mówi Maciej Krzyżanowski, prezes CloudFerro, operatora platformy Creodias.eu.

Crodias to publiczna chmura obliczeniowa ze zintegrowanym repozytorium zdjęć satelitarnych, wyposażona w gamę aplikacji pozwalających użytkownikom na wyszukiwanie, przeglądanie i przetwarzanie produktów pochodzenia satelitarnego. Daje użytkownikom dostęp do zróżnicowanych danych teledetekcyjnych i zasobów obliczeniowych. Dane gromadzone na platformie pochodzą z satelitów działających w ramach europejskiego programu obserwacji Ziemi Copernicus (ang. Copernicus Data and Information Access Services – CDIAS).

Uruchomienie platformy Creodias miało miejsce w 2018 r. i stanowiło pierwszy etap realizacji największego w historii polskiej branży kosmicznej, bo wartego ok. 15 mln euro, kontraktu pozyskanego przez konsorcjum firm w składzie CloudFerro Sp. z o.o., Creotech Instruments S.A., Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji (WIZIPISI), Eversis, Sinergise i Geomatys.

CloudFerro jest zaufanym dostawcą usług cloud computing dla takich instytucji jak Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), ECMWF, EUMETSAT czy Niemiecka Agencja Kosmiczna (DLR). Firma dostarcza i obsługuje platformy chmury obliczeniowej do przechowywania i przetwarzania wielkich zbiorów danych.