W dniach 20-22 września 2016 r. Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego uczestniczył w Industry Space Days (ISD) w European Space Research and Technology Centre (ESTEC)
w Nordwijk, w Holandii.

Dni Przemysłu Kosmicznego organizowane co dwa lata są okazją do nawiązania nowych kontaktów, współpracy oraz wymiany informacji dotyczących sektora kosmicznego w krajach członkowskich Europejskiej Agencji Kosmicznej.

W tym roku podczas ISD, dzięki współpracy Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego z agencjami wykonawczymi: Polską Agencją Kosmiczną, Polską Agencją Rozwoju Przemysłu, Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. zorganizowano stanowisko Polskiego Sektora Kosmicznego. Polski sektor reprezentowało, aż 3% przemysłu kosmicznego obecnego podczas Industry Space Days w ESTEC.  Podczas wydarzenia uczestnicy wyjazdu mieli możlwiość uczestnictwa w merytorycznej części wykładów, spotkaniach bilateralnych oraz części wystawienniczej.

 

ISD 2016 było pierwszym wspólnym projektem aż czterech podmiotów wspierających rozwój polskiego sektora kosmicznego (ZPSK, PAK, PARP, ARP S.A.) i spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem zarówno ze strony polskich podmiotów, jak i zagranicznych, które wśród polskich przedsiębiorstw szukały partnerów biznesowych.