Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje dofinansowanie do zakupu usług szkoleniowych i doradczych w zakresie zapobiegania negatywnym skutkom pandemii COVID 19. Środki te są przeznaczone m.in. dla sektora lotniczo-kosmicznego.

Tematyka szkoleń, które mogą być dofinansowane, jest oparta o rekomendacje przygotowane przez Sektorową Radę ds. kompetencji przemysłu lotniczo-kosmicznego PARP i obejmuje następujące kwestie:
– optymalizacja zasobów i zachowanie ciągłości działania,
– planowanie działań w sytuacji zagrożenia/kryzysowej ,
– zarządzanie bezpieczeństwem,
– optymalizacja zasobów,
– zarządzanie informacją w zagrożeniu epidemicznym,
– zarządzanie ryzkiem informacji w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem w zagrożenia epidemicznego,
– ochrona informacji biznesowej w zagrożeniu epidemicznym,
– cyberbezpieczeństwo w przedsiębiorstwie,
– zarządzanie logistyczne w sytuacji kryzysowej,
– praca zdalna – korzyści i zagrożenia,
– audyt systemu bezpieczeństwa informacji z uwzględnieniem zagrożenia epidemicznego.

Szkolenia mogą dofinansowane do 80% ich wartości. Mogą być przeprowadzane przez instytucje, które znajdują się w systemie PARP a dostęp do nich każdy wnioskodawca otrzyma po zarejestrowaniu się. Nabór wniosków trwa do dnia 30 listopada.

Zainteresowane podmioty powinny:
– przesłać formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie PARP (prosimy o skopiowanie i aktywowanie linku w wyszukiwarce internetowej: https://power.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-kontaktowy-kompetencje-dla-sektorow-covid),
– zarejestrować się w Systemie (po otrzymaniu zaproszenia mailowego) oraz przesłanie Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa wraz z załącznikami,
– zweryfikować dokumenty i przesłać informację zwrotną przez Operatora.

Operatorem, w imieniu PARP, jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego,
Zespół ds. wsparcia Przedsiębiorstw:
SEKTOR Przemysł Lotniczo-Kosmiczny:
Pan Mariusz Błaszkowicz
e-mail: sektor.plk@marr.pl
tel.: 785 059 105.