Przemysł kosmiczny świętował swoje dziesięciolecie.

Dwudniowa Konferencja Jubileuszowa z okazji 10-lecia członkostwa Polski w ESA oraz dekady funkcjonowania Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego odbyła się w dn. 27-28 października 2022 r. w Warszawie. Długo wyczekiwane wydarzenie było okazją do wspomnień, podsumowań oraz omówienia planów i wyzwań na przyszłość.

W Konferencji wzięli udział przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii, członkowie Delegacji RP do ESA, przedstawiciele ESA z sekretarzem gen. Josefem Aschbacherem na czele, ta także reprezentanci podmiotów przemysłowych sektora kosmicznego i uczelni. Na wydarzeniu gościł gen. Mirosław Hermaszewski, jedyny polski kosmonauta, przewodniczący Rady Sektorowej ds. kompetencji przemysłu lotniczego-kosmicznego.

Historię członkostwa Polski w ESA oraz paralelnego powołania ZPSK przedstawili odpowiednio szef Delegacji RP do ESA Piotr Zabadała, wicedyrektor Dep. Innowacji i Polityki Przemysłowej MR oraz Paweł Wojtkiewicz, prezes ZPSK. Polską drogę do kosmosu omówiła prof. Iwona Stanisławska, dyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN. W prezentacji „500 lat polskiej eksploracji kosmosu” przedstawiła polski wkład w badania naukowe przestrzeni kosmicznej na przełomie wieków.

Paweł Wojtkiewicz: W przeciągu ostatnich 10 lat polski sektor kosmiczny stał się pełnoprawną częścią polskiej gospodarki

Paweł Wojtkiewicz zwracał uwagę, iż w przeciągu ostatnich 10 lat polski sektor kosmiczny stał się pełnoprawną częścią polskiej gospodarki. O ile dekadę temu był małym sektorem gospodarki, dziś jest coraz dojrzalszą dziedziną przemysłu. Świadczą o tym liczby. Od początku członkostwa w ESA, polskie podmioty wypracowały z ESA projekty na poziomie 140 mln EUR, a Polska powiększyła udział w misjach kosmicznych (łącznie od lat 70. wzięła udział w 77 misjach). Liczba podmiotów zrzeszonych w Związku wzrosła z 19 (w 2012 r.) do 69 podmiotów (w 2022 r.), co pokazuje skalę wzrostu powstawania kolejnych podmiotów specjalizujących się w sektorze kosmicznym. Zwiększyło się zatrudnienie w sektorze, osiągając liczbę prawie 6000 pracowników, a także dywersyfikacja geograficzna miejsc prowadzenia działalności przez poszczególne podmioty. Podczas gdy 10 lat temu, do ZPSK należały firmy tylko z 5-ciu województw (mazowieckiego, pomorskiego, wielkopolskiego, małopolskiego i lubuskiego), to w chwili obecnej reprezentowane są wszystkie województwa za wyjątkiem podlaskiego i śląskiego.

Paweł Wojtkiewicz podkreślał, że Związek od początku swojej działalności angażuje się we współpracę z rządem i administracją. Nieprzerwanie od 2012 r. przekazuje administracji informacje dotyczące funkcjonowania sektora w Polsce (ponad 400 pism i wystąpień) i uczestniczy w konsultacjach najważniejszych aktów normatywnych i pozanormatywnych. Związek wydawał rekomendacje na wszystkie Rady Ministerialne ESA od 2012 r., konsultował i współtworzył treść Polskiej Strategii Kosmicznej czy przedstawiał rekomendacje do Krajowego Programu Kosmicznego (jeszcze niewdrożony).  Związek co dwa lata organizuje Forum Sektora Kosmicznego oraz prowadzi aktywną współpracą zagraniczną. Początkowo ZPSK organizował własne (a potem po powołaniu Polskiej Agencji Kosmicznej we współpracy z nią) stoiska na najważniejszych targach kosmicznych. Zorganizował lub współorganizował szereg wizyt biznesowych do krajów europejskich i pozaeuropejskich. Pierwsze z nich odbyły się już w 2013 r. a ostatnie w roku bieżącym. Związek dba także o kadry. Jest współorganizatorem programu stażowego dla sektora kosmicznego (dotychczas odbyło się 7 edycji) oraz członkiem Rady Sektorowej ds. kompetencji przemysłu lotniczego-kosmicznego.

Duma polskiego przemysłu kosmicznego

W trakcie panelu przemysłowego, przygotowanego przez ZPSK, omówiono technologie, które przemysł kosmiczny wypracował na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Technologie z których jesteśmy dumni. Osiągnięcia w ośmiu najważniejszych obszarach (tj. aplikacje i przetwarzanie danych, bezpieczeństwo kosmiczne, elektronika i telekomunikacja satelitarna, instrumenty i struktury, oprogramowanie dla sektora kosmicznego, robotyka kosmiczna i mechanizmy, systemy satelitarne, systemy wynoszenia) przedstawiali wybrani przedstawiciele podmiotów, odpowiadając na pytania moderatora panelu Łukasza Wilczyńskiego.

Swoje wystąpienia mieli także poszczególni dyrektorzy ESA, omawiając plany i wyzwania Agencji na przyszłość. Swoje prezentacje przedstawili: Simonetta Cheli – dyrektor ESA ds. obserwacji Ziemi, Fabio Favata z dyrekcji ESA ds. nauki, Géraldine Naja – dyrektor ESA ds. komercjalizacji, przemysłu i zamówień, Daniel Neuenschwander – dyrektor ESA ds. transportu kosmicznego, Elodie Viau – dyrektor ESA ds. telekomunikacji i zintegrowanych aplikacji, Holger Krag z dyrekcji ds. operacji kosmicznych, Marco Falcone z dyrekcji ds. nawigacji, Leopold Summerer z dyrekcji ESA ds. technologii, inżynierii jakości oraz Juliette Kaysan z dyrekcji ESA ds. badania kosmosu przez ludzi i roboty.

O kwestiach instytucjonalnych mówił z kolei Eric Morel de Westgaver – dyrektor ESA ds. europejskich, prawnych i międzynarodowych.

Josef Aschbacher: Inwestycje w sektor kosmiczny przynoszą korzyści

Josef Aschbacher, sekretarz generalny ESA był gościem honorowym Konferencji podczas jej drugiego dnia, tj. 28 października br. Szef ESA wystąpił w panelu z wiceminister rozwoju i technologii Kamilą Król, wiceministrem nauki prof. Wojciechem Murdzkiem, prof. Grzegorzem Wrochną, prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej oraz Pawłem Wojtkiewiczem. Podkreślał, że 10 lat Polski w ESA to okres niezwykłych sukcesów i partnerstwa, które jest bardzo korzystne dla obu stron a Polska może odegrać ważną rolę w przestrzeni kosmicznej i czerpać ogromne korzyści ze wszystkiego, co kosmos ma do zaoferowania. Josef Aschbacher namawiał do inwestycji w sektor kosmiczny w kontekście zbliżającej się Rady Ministerialnej ESA, na której polski rząd zadeklaruje wysokość polskiej subskrypcji do ESA na l. 2023-2026.

W trakcie konferencji ogłoszono uroczyste uruchomienie Centrum Inkubacji Biznesu ESA z siedzibą w Rzeszowie, które prowadzić będzie Agencja Rozwoju Przemysłu SA. W trakcie panelu poświęconego start-up-om, moderowanego przez ARP, Paweł Kwiatkowski, broker technologii ESA z firmy Absiskey zaprezentował program ESA TEAM, poświęcony komercjalizacji i transferowi technologii kosmicznych do sektora pozakosmicznego.

Konferencji towarzyszyła wystawa eksponatów sektora kosmicznego w murach Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Organizatorami Konferencji Jubileuszowej byli: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polska Agencja Kosmiczna oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego.

 

Zdj. ZPSK.