Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego wraz z Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na Dzień Polsko-Grecki, który poświęcony będzie nawiązaniu kontaktów przemysłowych oraz możliwości kooperacji między polskimi oraz greckimi przedsiębiorstwami w sektorze kosmicznym. Dzień ten odbędzie się 12 grudnia 2016 r. w Warszawie. W spotkaniu po stronie greckiej uczestniczyć będzie ponad 10 firm prowadzących swoją działalność w sektorze kosmicznym. Większość spółek zrzeszonych jest w krajowym klastrze przedsiębiorstw Corallia oraz Hellenic Association of Space Industry. Uczestnikami ze strony polskiej będzie również przeszło 10 firm między innymi członków Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. Wydarzenie odbędzie się już w przyszły poniedziałek o godz. 9.00. Jednym z ważnych punktów agendy jest prezentacja międzynarodowego projektu NEPTUNE realizowanego przez Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego w programach H2020, w obszarze Blue Growth.

Organizatorzy serdecznie zapraszają na spotkanie.

Poniżej znajduje się agenda wydarzenia.

agenda_polish-greek_industry_day