Polska przystąpiła do sieci jako ESA BIC jako jej 26 członek. Celem sieci jest wsparcie start-upów rozpoczynających działalność kosmiczną w Polsce. Planuje się pomoc dla 35 start-upów w okresie 5 lat w ramach programu.

ESA BIC Polska będzie zarządzany przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., która z kolei będzie wspierana regionalnie przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz Fundację Przedsiębiorczości Technologicznej. ESA BIC Poland będzie miał siedziby w dwóch lokalizacjach – Warszawie i Rzeszowie. Celem oddziału w Warszawie jest inkubacja 5 start-upów rocznie, a oddziału w Rzeszowie 2 start-upów rocznie.

Centra Inkubacji Przedsiębiorczości ESA (ESA BIC) to największa sieć inkubatorów kosmicznych w Europie. Głównym celem ESA BIC-ów jest wspieranie przedsiębiorców z pomysłami biznesowymi związanymi z przemysłem i usługami kosmicznymi, a tym samym tworzenie i rozwijanie start-upów związanych z ta branżą w całej Europie. Wszystkie ESA BIC są zarządzane przez lokalnych liderów, którzy łączą swoje ESA BIC z lokalnym przemysłem, uniwersytetami, organizacjami badawczymi, rządem i społecznościami inwestorów, jednocześnie utrzymując silne powiązania regionalne i krajowe. To sprawia, że ​​ESA BIC są bardzo dobrze osadzone w lokalnych społecznościach tworząc jednocześnie miejsce dla rozwoju wszelkich innowacji i biznesu związanych z branżą kosmiczną.

Pakiet usług oferowanych przez ESA BIC dla startupów, w ciągu maksymalnie dwóch lat inkubacji, przedstawia się następująco:

  • bezzwrotne finansowanie do 50 000 EURO na rozwój produktu i prawa własności intelektualnej
  • wsparcie techniczne – do 80 h porad ekspertów
  • wsparcie rozwoju biznesu i mentoring przez ekspertów – do 50 h
  • wsparcie finansowe i administracyjne (powierzchnia biurowa)
  • doradztwo prawne – do 10h
  • prawo do używania marki ESA BIC
  • dostęp do międzynarodowej sieci społeczności ESA BIC.

Aby zostać przyjętym do inkubacji w ESA BIC, wnioskodawca musi przedstawić pomysł na biznes, który wykazuje ścisły związek z kosmosem, a ocena tego elementu będzie opierała się na głównych cechach przedsięwzięcia. W związku z tym, iż innowacje zwykle prowadzą do nowych rodzajów technologii i zastosowań, które wykraczają poza zakres powszechnie proponowanych pomysłów, może się zdarzyć, że na późniejszym etapie Wnioskodawca będzie musiał przedstawić więcej potrzebnych informacji do oceny faktycznego powiązania pomysłu z szeroko rozumianym kosmosem. Szczegóły dotyczące oceny połączenia kosmicznego będzie można znaleźć w pakiecie Permanent Open Call.

Więcej informacji na temat OPEN CALL wkrótce pojawi się na stronie www.esabic.pl.

Zainteresowani działalnością ESA BIC mogą kontaktować się z nim bezpośrednio:

e-mail: office@esabic.pl, tel.: 22 695 3674 oraz 885 608 260.