Polska w 2015 roku stała się krajem członkowskim Europejskiego Obserwatorium Południowego – ESO. Dzięki uzyskaniu członkostwa narodowe firmy i instytuty mogą uczestniczyć w konkursach oraz przetargach organizacji.

Nowym przedstawicielem Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego do pełnienia roli tzw. Oficera Łącznikowego ds. Przemysłu (ILO – Industrial Liason Officer) został Kierownik Biura – Oskar Zdunek.

Działania prowadzone przez ILO to głównie:

  • promowanie wśród przedsiębiorców aktualnych przetargów ogłaszanych przez Obserwatorium,
  • prowadzenie działań na rzecz tworzenia w Polsce grup podmiotów zainteresowanych udziałem w dużych przetargach ESO,
  • pośredniczenie w kontaktach pomiędzy polskimi a zagranicznymi partnerami w budowaniu międzynarodowych konsorcjów wspólnie ubiegających się o kontrakty w ESO.

Szczegółowe informacje nt. aktualnych przetargów ESO oraz dane kontaktowe polskiego ILO można znaleźć na stronie ESO w zakładce Procurment at ESO.