W środę 6 listopada odbyło się wydarzenie European Space Policy – perspectives for business.

Zorganizowane w centrum konferencyjnym Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE wydarzenie było okazją do debaty nt. europejskiej polityki kosmicznej oraz korzyści płynących z rozwijania tej gałęzi przemysłu dla polskiej i europejskiej konkurencyjności. Wydarzenie zgromadziło wielu ekspertów sektora kosmicznego.

Wydarzenie otworzył Stały Przedstawiciel RP przy UE, Pan Andrzej Sadoś. W dyskusjach wzięli udział przedstawiciele europejskiej i krajowych agencji kosmicznych, stowarzyszeń sektorowych, instytucji europejskich, firm oraz eksperci z państw członkowskich UE. Wydarzenie dzięki formule seminaryjno-warsztatowej było wyjątkową okazją do bezpośredniej wymiany poglądów ze specjalistami od kosmonautyki zarówno ze świata biznesu, jak i nauki, a także decydentami odpowiedzialnymi za kształtowanie europejskiej polityki kosmicznej.

Poszczególni eksperci zaprezentowali kierunki rozwoju polityki UE dot. sektora kosmicznego w kontekście szans biznesowych, które stwarzają programy i inicjatywy UE mające na celu wsparcie finansowania badań i rozwoju oraz wdrażania i budowania systemów, aplikacji oraz infrastruktury kosmicznej, w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027, tj. Programu Kosmicznego dla UE, Programu ramowego Horyzont Europa, jak również pokazania synergii z powiązanymi inicjatywami unijnymi.

Kolejny segment skupiał się na prezentacji potencjału i możliwości polskiego sektora kosmicznego, co przyczyniło się do nawiązania relacji między polskim środowiskiem biznesu oraz decydentami kształtującymi unijne ramy prawne oraz instrumenty implementacyjne.

Wydarzenie stanowiło odpowiedź na potrzeby polskiego sektora kosmicznego w związku z jego rozwojem, poszerzaniem doświadczenia i kompetencji w uczestnictwie w unijnych programach, szczególnie w kontekście nowego kompleksowego Programu Kosmicznego dla UE na lata 2021-2027.

Dodatkowo, dzięki współpracy z Komisją Europejską (DG GROW), uczestniczy wydarzenia mogli zapoznać się wielkoformatowymi zdjęciami satelitarnymi wykonanymi przez europejski system monitorowania Ziemi Copernicus oraz z modelem satelity wykorzystywanym przez europejski system nawigacyjny Galileo

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego, Krajowy Punkt Kontaktowy Projektów Badawczych UE, Konfederacje Lewiatan, Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej, Business and Science Poland.

Partnerem wydarzenia była Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Kosmiczna. Ponadto wydarzenie zostało objęte także patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Część uczestników wydarzenia
Introductory Session (od lewej: Pan Mateusz Gaczyński, MNiSW; Pani Julia Wilczek, MPiT; Pan Mikulas Peksa, MEP; Pan Matthias Petschke, DG GROW)