Na przełomie grudnia i stycznia wśród firm zrzeszonych w Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego znalazła się łódzka firma FastLogic. FastLogic to nowocześnie zorganizowany zespół inżynierów-naukowców, którzy zajmują się wyspecjalizowanymi projektami z zakresu nowoczesnej elektroniki i oprogramowania dla systemów wbudowanych.

Proces rozwoju nowoczesnych rozwiązań elektroniczno-informatycznych składa się z wielu etapów. FastLogic wspiera swoich Klientów w procesie ich sukcesywnej realizacji: od pomysłu i zdefiniowania problemu do finalnego wdrożenia.

 

Więcej informacji: http://fastlogic.pl/