Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. organizuje 26 czerwca wydarzenie zatytułowane Forum Satelitarne. Partnerem wydarzenia jest Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego. Do najważniejszych celów należy stworzenie płaszczyzny dla rozmów biznesowych pomiędzy administracją, dużymi spółkami oraz innowacyjnymi firmami działającymi na rynku wykorzystania danych satelitarnych.

W ramach Forum zaplanowano wydarzenia dedykowane nawiązywaniu współpracy B2B, B2A są to odpowiednio: ARP Innovation Pitch 4Space oraz Warsztaty dedykowane administracji publicznej. Forma warsztatowa daje możliwość zapoznania się dużych spółek oraz administracji z ofertą innowacyjnych firm oraz bezpośrednią konfrontacją oczekiwań uczestników i analizą możliwości współpracy.