Pragniemy ogłosić, że Forum Sektora Kosmicznego odbędzie się pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju.

Po przystąpieniu Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2012 roku zaistniały korzystne warunki do rozwoju polskiego sektora kosmicznego. W obszarze tym pojawiają się innowacyjne rozwiązania, które w coraz większym stopniu wpływają na gospodarkę. Ministerstwo Rozwoju zapewnia wsparcie firmom oraz instytutom naukowo-badawczym zaangażowanym w kreowanie potencjału sektora kosmicznego w Polsce.