Informujemy, że prestiżowy anglojęzyczny magazyn Polish Market został Patronem Medialnym Forum Sektora Kosmicznego 2016.

Miesięcznik Polish Market wydawany jest od 20 lat i jest doskonałym źródłem informacji o polskiej gospodarce i trendach rynkowych dla zagranicznych inwestorów. Magazyn dedykowany jest kadrze zarządzającej firm, które reprezentują wszystkie gałęzie i sektory gospodarki oraz różnym instytucjom UE.

Forum Sektora Kosmicznego 2016 organizowane jest przez Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego i współorganizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Konferencja wraz z wystawą odbędzie się pod honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Agencji Kosmicznej oraz Krajowego Punktu Kontaktowego.