W dniu 9 marca 2016 roku w Warszawie odbędzie się FORUM SEKTORA KOSMICZNEGO 2016. Głównym organizatorem wydarzenia jest Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego, natomiast współorganizatorem wydarzenia jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Wydarzeniu będzie towarzyszyła wystawa osiągnięć polskiego sektora kosmicznego, gdzie ponad 30 przedstawicieli przedsiębiorstw i instytutów naukowo-badawczych przedstawi projekty, produkty i usługi, które zostały lub obecnie są realizowane dzięki kontraktom z Europejską Agencją Kosmiczną.

Konferencja jest nieodpłatna dla wszystkich uczestników.

Rejestracja: https://space.biz.pl/formularz-rejestracyjny/