Forum Sektora Kosmicznego 2018 odbędzie się 24 maja 2018 r. w Centrum EXPO XXI Warszawa. Forum będzie stanowiło doskonałą okazję do dyskusji nt. potencjału polskiego sektora kosmicznego i kierunków jego rozwoju a także jego osiągnięć.

Wstępem do rozmów będzie przegląd Polskiej Strategii Kosmicznej. Ewaluacji wdrożenia strategii podjęli się przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii, Polskiej Agencji Kosmicznej oraz podmiotów zrzeszonych w Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. O wynikach ewaluacji Polskiej strategii kosmicznej oraz tym, co się udało wdrożyć przez półtora roku od jej ogłoszenia będzie poświęcony pierwsza sesja FSK2018. W tej części konferencji: Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego zaprezentuje również rekomendacje dotyczące wysokości składki do programów opcjonalnych ESA oraz wraz z Polską Agencją Kosmiczną przestawi najważniejsze projekty, które mogą być zrealizowane w ramach Krajowego Programu Kosmicznego.

Dwie kolejne sesje będą poświęcone europejskiemu sektorowi kosmicznemu, a dokładnie aktorom go tworzącym. W drugiej sesji wystąpią przedstawiciele Europejskiej Agencji Kosmicznej, Komisji Europejskiej, Europejskiego Obserwatorium Południowego, organizacji pozarządowych jak SME4Space. Podczas trzeciej sesji reprezentanci największych firm sektora kosmicznego zaprezentują możliwości współpracy z polskim przemysłem kosmicznym w programach ESA, Komisji Europejskiej oraz w projektach komercyjnych. .

Ważną częścią Forum Sektora Kosmicznego 2018 będzie największa w Polsce wystawa dokonań polskich podmiotów sektora kosmicznego oraz instytucji wspierających. Podczas wystawy będzie można porozmawiać z przedsiębiorcami oraz poznać ich dotychczasowe i przyszłe projekty. Szacuje się, że w wystawie weźmie udział ok. 60 podmiotów.

Zachęcamy do rejestracji na FSK2018. Dla zainteresowanych planowana jest również sesja B2B, o której będziemy informować w terminie bliższym do samego Forum.

Agenda

Rejestracja on-line.

Udział w Forum jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy liczbę dostępnych miejsc.

W przypadku pytań lub komentarzy zachęcamy do kontaktu z Biurem Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego.

Wydarzenie jest organizowane przez Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego przy wsparciu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. FSK2018 jest opjęte patronatem EU Industry Day 2018.

baner l