W dniu 9 marca 2016 roku odbyło sie Forum Sektora Kosmicznego, którego organizatorem był Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego przy współorganizacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 470 uczestników, w tym przedstawiciele: rządu, firm z Polski i zagranicy, instytutów, uczelni oraz prasy. Na konferencję zarejestrowało się blisko 50 dziennikarzy z różnych mediów. Ponad 20 prelegentów zaprezentowało ważne wnioski w odniesieniu do rozwoju sektora kosmicznego oraz kluczowych aspektów podsumowujących tę działalność w Polsce.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim prelegentom, uczestnikom oraz osobom zaangażowanym we współpracę przy przygotowaniach Forum.