Podsumowanie spotkania Horizon 2020 SPACE.W dniach 29-30 października miał miejsce „Międzynarodowy Dzień Informacyjny: Horizon 2020 Space”. W spotkaniu wzięło udział około 160 uczestników. 

Horizon 2020 jest programem finansowym Unii Europejskiej, finansującym działania zwiększające innowacyjność w Europie w latach 2014-2020. Budżet całego programu będzie wynosił około 80 miliardów Euro. W ramach Horizon 2020 istnieje szereg  obszarów, które są dedykowane różnym dziedzinom przemysłu, badaniom naukowym, wyzwaniom cywilizacyjnym itd. Jednym z wielu obszarów jest tzw. obszar „SPACE”, który finansuje projekty związane z sektorem kosmicznym. W obszarze „SPACE” na lata 2014-2020 planowanych jest 1,7 miliarda Euro.
Sam „SPACE” podzielony jest na kilka tematów, w ramach których będzie można ubiegać się o projekty:
• Nawigacja satelitarna – Europejski System Nawigacji Satelitarnej „Galileo”
• Obserwacje satelitarne Europejski System Obserwacji Satelitarnej „Copernicus”
• Ochrona przed zagrożeniami z kosmosu
• Zapewnienie konkurencyjności Europy w zakresie technologii kosmicznych
• Badania i eksploracja kosmosu
• Współpraca międzynarodowa
• Wsparcie Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP)
W ramach nowej perspektywy warto zwrócić uwagę na zwiększające się działania i nakłady finansowe zabezpieczających europejskie technologie. W pierwszych latach (2014-2015) będą to małe kwoty, które jednak będą systematycznie wzrastać, przede wszystkim kosztem programu Galileo (połowa wszystkich środków w obszarze SPACE w roku 2015 i 2016). Coraz bardziej istotny staje się temat „Ochrony przed zagrożeniami z kosmosu” – Protection from Space-related threats, który jest odpowiednikiem programu SSA w Europejskiej Agencji Kosmicznej. W 2020 roku na ochronę przed zagrożeniami przeznaczone zostanie prawie 100 milionów Euro.
Programem poprzedzającym Horizon 2020 był 7. Program Ramowy (FP7) realizowany w  latach 2007-2013, którego budżet wynosił łącznie 50,5 miliardów Euro. W FP7 na obszar SPACE przeznaczono 1,43 miliarda Euro. Warto w tym miejscu podkreślić liczny udział polskich jednostek naukowo-badawczych, uczelni wyższych i przedsiębiorstw, które zrealizowały 35 projektów związanych z sektorem kosmicznym na łączną kwotę 8   miliona Euro. Projekty należały przede wszystkim do Centrum Badań Kosmicznych PAN  oraz Instytutu Geodezji i Kartografii, Państwowego Instytutu Geologicznego, Instytutu Lotnictwa oraz firmy Astri Polska.
Pierwsze przetargi na rok 2014 w ramach Horizon 2020 SPACE zostaną ogłoszone już w grudniu tego roku.
Osobą kontaktową w kwestiach Horizon 2020 SPACE jest Pan Piotr Świerczyński
piotr.swierczynski@kpk.gov.pl | +48 22 828 74 81
Więcej informacji: Horizont 2020 Space