HTP Nowe Technologie Sp. z o. o. „Jakusz Sp. z o. o.” – to nowa firma, która przystąpiła do Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego.

Firma jest spółką-córką Jakusz, która zajmuje się wdrażaniem nowoczesnych technologii, przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa publicznego oraz stwarza warunki do optymalnego gospodarowania materiałami niebezpiecznymi, przy zapewnieniu najwyższych standardów ochrony środowiska naturalnego.

HTP Nowe Technologie Sp. z o. o. „Jakusz Sp. z o. o.” prowadzi swoją działalność w sektorze kosmicznym, a w obrębie zainteresowań rozwoju firmy są przede wszystkim materiały pędne, systemy rakietowe, turbiny, ogniwa paliwowe, Mechanical Ground Support Equipment.