Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego miał okazję uczestniczyć w I Forum Technologii Kosmicznych i Satelitarnych, które odbyło się 19 czerwca w Rzeszowie.

Pierwsza edycja Forum odnzaczała się wysokim poziomem merytorycznym. Wydarzenie spotkało się z dyżym zainteresowaniem przybyłych gości, wśród nich  znaleźli się przedstawiciele  nauki, samorządu, polityki, organizacji oraz przedsiębiorcy związani ze środowiskiem sektora kosmicznego.

Podczas Forum obecni byli przedstawiciele Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego, którzy merytorycznie uczestniczyli w panelach dyskusyjnych. Poruszana tematyka bezpośrednio dotyczyła aktualnej problematyki sektora kosmicznego. Wypracowane podczas obrad wnioski w dużej mierze przyczynią się do rozwoju sektora kosmicznego w Polsce.

Więcej informacji: http://www.forum-innowacji.eu/forum-technologii-kosmicznych-i-satelitarnych/