Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego objął patronat nad II edycją konkursu „Cosmic Challange”. To projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół średnich zainteresowanych tematyką kosmosu. Uczestnicy mają za zadanie napisać pracę z zakresu tematyki kosmicznej, która podlega ocenie. Konkurs realizowany jest we współpracy z ośrodkiem European Space Security and Education Centre w Redu w Belgii.

W tym roku uczniowie proszeni są o przygotowanie pracy pt. „Gdzie powinna powstać pierwsza stała baza na Marsie i dlaczego?”. Prace będzie można przesyłać w okresie od 1 stycznia do końca lutego 2021 r.  Nagrodą w konkursie będzie, sfinansowany przez organizatora, wyjazd dla trzech laureatów do European Space Security and Education Centre w Redu.

Informacje niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, w tym zasady i kryteria oceny prac konkursowych znajdują się w regulaminie programu, dostępnym na stronie:

http://spaceship.edu.pl/ii-edycja/.