Do dnia 26 września osoby zainteresowane udziałem w Konkursie o Staż Rozwój kadr sektora kosmicznego dla absolwentów studiów na kierunkach technicznych i młodych naukowców mogły ubiegać się o zatrudnienie w podmiotach członkowskich Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego.

Aplikacje przyjmowane były przez biuro Związku, aż do wczoraj do godziny 15.00, do tego czasu wpłynęło prawie 40 życiorysów. Potencjalni stażyści wskazywali jedną firmę, w której chcieliby pracować przez kolejne 6 miesiecy.

Do dnia 20 października prowadzone będą rozmowy rekrutacyjne osób, których kompetencje są zgodne z wymaganiami firm i instytutów badawczych biorących udział w Konkursie. Osoby, które złożyły swoje CV proszone będą na spotkania, gdzie wspólna ocena Komisji Rekrutacyjnej będzie ważyła losy o odbyciu stażu. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzić będzie co najmniej jeden przedstawiciel firmy przyjmującej na staż, jeden przedstawiciel ARP oraz jeden przedstawiciel ZPSK.

Więcej szczegółów na temat rekrutacji będzie przekazywane na stronie internetowej Związku.