III Forum Obserwacji Ziemi odbyło się 5 kwietnia 2018 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydarzenie było okazją do podsumowania i zamknięcia projektu EO SEED oraz dyskusji dotyczących najbardziej obiecujących obszarów zastosowań EO czy nowych potencjalnych rynków wykorzystania danych satelitarnych.

 

Forum otworzył Podsekretarz Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Piotr Dardziński. Podczas sesji otwierającej zostały też ogłoszone wyniki konkursu na operatora narodowego danych satelitarnych w ramach Naziemnego Segmentu Współpracującego w programie Copernicus, którym mianowany będzie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wystąpienie mgr Krzysztofa Jurczaka, Zastępcy Dyrektora Oddziału IMGW-PIB w Krakowie oraz dr inż. Piotra Struzika (IMGW-PIB w Krakowie) było doskonałą okazją do zapoznania się z szerokimi kompetencjami i ponad 50-letnim doświadczeniem w przetwarzaniu danych satelitarnych.

Podczas Forum odbyło się również wystąpienie przedstawiające zagadnienia konkursowe dotyczące Obserwacji Ziemi w konkursach Programu Horyzont 2020 wygłoszone przez  dr  Magdalenę Głogowską i Piotra Świerczyńskiego z Krajowego Punktu Kontaktowego Projektów Badawczych UE. Wszyscy zainteresowani uczestnicy mogli zapoznać się z tematyką i wymaganiami konkursowymi oraz terminami i sposobem aplikacji.

 

Druga część konferencji była poświęcona podsumowaniu projektu EO SEED. Więcej informacji na temat przebiegu projektu oraz raport końcowy dostępny jest na stronie www.eo4you.pl . Spotkanie uwieńczono panelem dyskusyjnym  dotyczącym potencjału wykorzystania obrazowania satelitarnego przez użytkowników niezwiązanych z administracją publiczną. Gośćmi zaproszonymi do dyskusji byli: Weronika Duda z act legal BSWW Legal & Tax, Rafała Mańkowski z Polskiej Izby Ubezpieczeń, Maciej Gruszczyński z Blue Dot Solutions oraz Jacek Chojecki z Ovid Works Sp. z o.o. Specjaliści wypowiedzieli się na temat potencjalnego wykorzystania danych satelitarnych w branżach: nieruchomości, ubezpieczeń, technologii kreatywnych, a także czy technologie te cieszą się popularnością wśród wspieranych przez programy akceleracyjne startaupów.

 

Prezentacje z konferencji są do pobrania na stronie MNiSW.