5 kwietnia br.  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z ZPSK organizuje III Forum Obserwacji Ziemi.

Zainauguruje je ogłoszenie operatora narodowego danych satelitarnych w ramach Naziemnego Segmentu Współpracującego w programie Copernicus. Podczas Forum, dowiedzą się Państwo jaki efekt niesie to dla przedsiębiorców i instytucji naukowych.

Dzięki zaplanowanym wystąpieniom, wydarzenie będzie stanowiło doskonałą okazję do bliższego zapoznania się z wynikami projektu EO SEED. Pojawi się także możliwość wzięcia czynnego udziału w dyskusjach dotyczących m.in. najbardziej obiecujących obszarów zastosowań EO, wymagań użytkowników odnośnie dostępu do danych obserwacyjnych czy nowych potencjalnych rynków wykorzystania danych.

 

Dodano: 4.04 – dziękujemy za zainteresowanie. Rejestracja została zamknięta.

Agenda spotkania