W dniach 13-14 litopada 2019r. w Warszawie Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, H2020 Space NCP Network – COSMOS2020plus oraz Uniwersytet Warszawski przy wsparciu Komisji Europejskiej organizują International Horizon 2020 Space Information Day and Brokerage Event.

Wydarzenie odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim w budynku Starej Biblioteki (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).

Celem wydarzenia jest przedstawienie możliwości finansowania oraz dostarczenie informacji na temat ostatnich konkursów w programie UE „Horyzont 2020” w obszarze Space. Uczestnicy będą mieli okazję by porozmawiać oraz uzyskać informacje od autorów „Space Work Programme 2020”.

Na spotkaniu zostaną także przedstawione wstępne założenia na temat nadchodzącego, obecnie opracowywanego programu ramowego UE „Horyzont Europa”. Dodatkowo uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję do zapoznania się z innymi programami kosmicznymi UE w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej.

Podczas wydarzenia zorganizowane zostaną międzynarodowe spotkanie brokerskie, oferujące możliwość zawarcia nowej współpracy technologicznej, partnerstwa biznesowego i badawczego dla ostatnich konkursów Space. Dodatkowo uczestnicy będą mieli okazję przygotować krótką prezentację w ramach jednej z sesji.

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego został partnerem wydarzenia. Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w tym wydarzeniu.

Więcej informacji, wstępna agenda oraz rejestracja dostępne na stronie: https://h2020-space-info-day.b2match.io/