Dnia 11 kwietnia 2019 r. w godzinach  9.30 – 15.30 w Sali konferencyjnej ARP w Warszawie obędzie się konferencja pt.  Inżynieria ryzyk w polskim sektorze kosmicznym organizowana przez Agencję Rozwoju Przemysłu, Akademię Leona Koźmińskiego, PZU Lab, oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego.

Celem konferencji jest dyskusja na temat ryzyka oraz narzędzi zarządzania ryzykiem w polskim sektorze kosmicznym z uwzględnieniem jego specyfiki i potrzeb. Podczas konferencji ma być poruszony temat ryzyk w projektach kosmicznych w kontekście zarządzania projektami, różnic pomiędzy sektorem polskim a zagranicznym, możliwości i konieczności korzystania z obcych doświadczeń oraz identyfikacji tych ryzyk, które uświadomić powinni sobie polscy przedsiębiorcy w dążeniu do usamodzielnienia sektora i współpracy na rynku komercyjnym.

W programie merytorycznym konferencji przewidywane są wystąpienia na poniższe tematy:

  1. Aleksandra Bukała – Od Apollo I do Apollo XIII. Jak ryzyko misji kosmicznych wpływa na kształt branży.
  2. Kinga Gruszecka – Ludzie w kosmosie, czyli o kadrach i zarzadzaniu ryzykiem w sektorze.
  3. Jędrzej Kowalewski – Pułapka kosmicznych ambicji – o ryzykach startupu wchodzącego w sektor kosmiczny.
  4. Michał Szwajewski – Ryzyko kontraktowe: Czy to zagadnienie tylko na Prawnika?
  5. Dariusz Gołębiewski – Analiza i transfer ryzyka prototypowych technologii kosmicznych.
  6. John Hall – Risk Management in Space Activities: U.S. Liability Practices.
  7. Guillaume de Dinechin – Insuring space risks – case of emerging space countries.
  8. Katarzyna Malinowska, Damian Szczerbaty –  Prawnik w kosmosie – czyli spacewalk po ryzykach prawnych projektów kosmicznych.

Szczegółowe informacje i rejestracja na stronie www: https://www.kozminski.edu.pl/ryzyka-kosmiczne/ oraz pod adresem mailowym: kosmos@kozminski.edu.pl. Wydarzenie jest bezpłatne, ilość miejsc ograniczona.