Konferencja jubileuszowa z okazji 10-lecia funkcjonowania ZPSK oraz członkostwa Polski w ESA.

W 2022 r. polski sektor kosmiczny obchodzi dwie okrągłe rocznice. Pierwsza z nich związana jest powstaniem Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. Organizacja założona w 2012 r. równolegle do akcesji Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej, powstała aby reprezentować interesy firm powstającego sektora oraz promować udział polskich technologii w projektach ESA i UE. Z tej okazji w dniach 27-28 października br. odbędzie się konferencja jubileuszowa z udziałem gości z ESA, a także UE.

W latach 2012-22 polskim podmiotom udało się uzyskać kontrakty z ESA na kwotę ponad 140 mln euro, realizując ponad 200 projektów. W przeciągu dekady polska składka rządowa do ESA (na programy opcjonalne) najpierw wzrastała, by potem spadać. Na początku akcesji wynosiła 36 mln EUR na lata 2014-16, następnie 54 mln EUR w l. 2017-19 zaś w ostatnim okresie 2019-21 wyniosła 39 mln EUR. W listopadzie br. odbędzie się kolejna Rada Ministerialna ESA, podczas której Polska zadeklaruje ile wyda na sektor kosmiczny w kolejnej, 3-letniej perspektywie finansowej. Najwięcej do ESA wpłacają Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania, których budżety wynoszą po kilku miliardów euro. Związek ma nadzieję, że rząd utrzyma co najmniej dotychczasowe poziom finansowania ale potencjał polskich firm jest o wiele większy.

Polska uczestniczyła dotychczas zarówno w programach opcjonalnych jak i naukowych, takich jak: European Exploration Envelope Programme (E3P), Space Safety Programme, Earth Observation, Programme of Advanced Research in Telecommunication Systems (ARTES 4.0), Navigation (NAVISP), General Support Technology Programme (GSTP) oraz PRODEX. W tym czasie uzyskała dostęp do infrastruktury naziemnej i kosmicznej, współpracuje z kosmicznymi agencjami narodowymi i największymi firmami sektora w Europie. Polskie firmy zwiększyły udział w łańcuchu dostaw projektów kosmicznych oraz rozwinęły kadry inżynierskie dedykowane dla przemysłu kosmicznego.

Polskie podmioty specjalizują się m.in. budowie systemów komunikacji radiowej i satelitarnej, tworzeniu oprogramowania do misji kosmicznych, produkcji mechanizmów czy dostarczania usług i tworzeniu aplikacji z zakresu wykorzystywania zobrazowań satelitarnych dla podmiotów prywatnych i publicznych, zarówno w Polsce i na świecie. Polskie podmioty są także w trakcie zaawansowanych prac nad produkcją polskiego komercyjnego mikrosatelity obrazującego czy telekomunikacyjnego. W fazie testów są rakiety suborbitalne, nad którymi pracują podmioty z ZPSK czy urządzenia, mechanizmy i oprogramowanie mające na celu identyfikację, wychwytywanie i unieszkodliwianie śmieci kosmicznych. Nasze podmioty dysponują także wysokospecjalistycznymi teleskopami do śledzenia przestrzeni kosmicznej z poziomu Ziemi.

Tempo wzrostu sektora pokazuje ilość członków ZPSK. Gdy Związek powstawał, liczył 19 podmiotów (firmy i instytuty). W chwili obecnej, organizacja liczy 70 członków. W przeciągu dekady ZPSK uczestniczył m. in. w tworzeniu Polskiej Strategii Kosmicznej, kolejnych wersji Krajowego Programu Kosmicznego (jeszcze nie wszedł w życie) oraz szeregu aktów normatywnych i pozanormatywnych dot. sektora kosmicznego. Związek prowadzi współpracę międzynarodową i promuje członków na kluczowych imprezach sektora w Europie. Co dwa lata organizuje Forum Sektora Kosmicznego, największe targi i wystawę przemysłu kosmicznego w Polsce i tej części Europy. Jest także współorganizatorem programu stażowego dla młodych inżynierów.

Z okazji jubileuszu Związek wraz z Ministerstwem Rozwoju oraz Polską Agencją Kosmiczną organizuje w dn. 27-28 października br. konferencję jubileuszową. W konferencji wezmą udział wysocy przedstawiciele ESA w osobach sekretarza gen. Josefa Aschbachera oraz dyrektorów poszczególnych dyrektoriatów ESA. W trakcie konferencji odbędzie się m.in. panel przemysłowy, podczas którego zostaną omówione technologie, które nasze podmioty wypracowały w przeciągu ostatniej dekady. Wydarzenie będzie doskonałą okazją do podsumowań i omówienia wyzwań na przyszłość. Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Warszawie. Dla nieobecnych dostępna będzie transmisja online z wydarzenia.

Agenda wydarzenia znajduje się tutaj: Agenda #10latPLwESA rev.5 PL