Space Sector Forum 2020

29-30 września 2020 roku Warszawa już po raz trzeci stanie się międzynarodową stolicą sektora kosmicznego za sprawą Forum Sektora Kosmicznego 2020.

Druga edycja Forum, która miała miejsce 24 maja 2018 roku, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem – gościliśmy wtedy około 460 osób, zarówno gości jak i prelegentów. Była to też jedyna tak duża prezentacja dokonań polskich ośrodków badawczo-rozwojowych i przedsiębiorstw w sektorze kosmicznym. Forum  zorganizowali: Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. W kolejnej, trzeciej już edycji, celem spotkania będzie popularyzowanie wiedzy o dotychczasowych osiągnięciach polskiego sektora kosmicznego, jak również wskazanie jego potencjalnych kierunków rozwoju na arenie międzynarodowej i w programach Unii Europejskiej.

Liczymy, że trzecia edycja zgromadzi jeszcze więcej zainteresowanych osób. Podobnie jak w 2018 roku, podczas Forum Sektora Kosmicznego odbędzie się konferencja oraz wystawa z udziałem krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw kosmicznych i instytutów naukowych, podczas której prezentowane zostaną projekty, produkty i usługi opracowane w projektach Europejskiej Agencji Kosmicznej, Unii Europejskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub własnymi środkami. Wydarzenie daje wyjątkową okazję do zebrania informacji o minionych, obecnych i przyszłych działaniach polskiego sektora kosmicznego. Forum Sektora Kosmicznego stanowi także pole do dyskusji na temat aktualnych kluczowych zagadnień związanych z przestrzenią kosmiczną oraz zacieśnienia współpracy w skali krajowej i międzynarodowej.

Wydarzenie zostało zakończone.

Zostaw komentarz