Kapitech jest polską spółką pomocniczą Capital High Tech. To firma inżynierska, która specjalizuje się w zarządzaniu innowacjami. Posiada duże, wieloletnie doświadczenie w sektorze kosmicznym. Firma prowadzi swoją działalność na terenie Europy już ponad 20 lat, głównie w sektorze kosmicznym, ale także i konsultingu innowacyjnym. Poprzez swoje utylitarne podejście do instytucji piblicznych i firm prywatnych rozwija swoje usługi wspierając, także strategie rozwoju klientów.

Kapitech zlokalizowany w Warszawie posiada dostęp do głównych europejskich interesariuszy oraz sieci ponad 200 organizacji, specjalizujących się w branży kosmicznej w Europie.

Więcej informacji – http://www.kapitech.pl/