Z radością informujemy, że już 15 lipca br. Narodowe Centrum Badan i Rozwoju ogłosiło konkurs na Wsparcie badań przemysłowych  i eksperymentalnych  prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych dla ścieżki tematycznej: TECHNOLOGIE KOSMICZNE.

Nabór wniosków rozpocznie się 2 września, a zakończy 15 listopada br. Budżet konkursu wynosi 300 mln zł (w tym 50 mln PLN województwie mazowieckim oraz 250 mln PLN w innych województwach).

Temat tego konkursu powstał w odpowiedzi na rekomendacje i propozycje przedstawione w analizie pt. Mapa rozwoju rynków i technologii dla sektora kosmicznego w Polsce (BTR), opracowanej w wyniku realizacji Smart Labu pn. „Technologie kosmiczne i ich zastosowanie w gospodarce”.

W konkursie mogą brać udział:

 • przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014) realizujące projekt samodzielnie albo
 • przedsiębiorstwa wchodzące w skład konsorcjum, złożonego z nie więcej niż 3 przedsiębiorstw, albo
 • przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum.

W konkursie będą dofinansowane projekty, które:

 • obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe;
 • mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe.

Realizowane projekty powinny obejmować prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie konkretnych produktów i technologii we wskazanych poniżej obszarach tematycznych:

 1. Satelitarna obserwacja Ziemi (EO – Earth observation), m.in., systemy aktywne i pasywne, systemy w szerokim spektrum fal;
 2. Systemy i podsystemy niewielkich satelitów, zgodnie z trendem Space 4.0/New Space, m.in. w zakresie zasilania, komputerów pokładowych i ich oprogramowania, odbiorników systemów nawigacyjnych, komunikacji, systemów napędowych;
 3. Testowanie infrastruktury satelitarnej (również systemów i podsystemów), EGSE (Electrical Ground Support Equipment), MGSE (Mechanical Ground Support Equipment);
 4. Platformy mikrosatelitarne, integracja niewielkich satelitów (nano, mikro);
 5. Systemy świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej (SSA – space situational awareness) m.in. w zakresie sensorów i przetwarzania danych z sensorów, świadczenia usług, modelowania;
 6. Systemy wynoszenia, m.in. w zakresie systemów rakiet orbitalnych/suborbitalnych;
 7. Systemy robotyki kosmicznej – m.in. w zakresie robotyki orbitalnej (serwisowanie, deorbitacja itp.), jak i robotyki planetarnej (systemy penetracji, transportu itp.);
 8. Systemy agregacji i przetwarzania danych satelitarnych;
 9. Aplikacje przetwarzające i bazujące na danych satelitarnych, m.in. w zakresie EO oraz GNSS (Global Navigation Satellite System).

Ponadto projekt powinien wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

Więcej informacji oraz wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=33717&L=0%23a6_u1%23a54_u2%23a54_u2%23a6

Konkurs 5/1.1.1/2019 Szybka ścieżka „Technologie kosmiczne” ogłoszony jest w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.