Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego mają przyjemność poinformować, że etap I KONKURSU O STAŻ w sektorze kosmicznym dobiegł końca. Właśnie otwierany jest etap II – przyjmowanie zgłoszeń absolwentów oraz młodych naukowców.

Konkurs organizowany jest przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego. Sukces poprzednich trzech edycji pokazał, że inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem absolwentów oraz firm zrzeszonych w ZPSK.  Warto podkreślić, że aż 85% uczestników I konkursu „Rozwój Kadr Sektora Kosmicznego” znalazło stałe zatrudnienie w podmiotach, w których wcześniej odbywali staże. A wszyscy uczestnicy poprzednichedycji chętnie zarekomendowali by staż innym osobom.

W pierwszym etapie konkursu, organizatorzy wybrali 15 podmiotów, w których odbędą się staże, poniżej przedstawiona została lista:

Astronika Sp. z o.o., Warszawa
Blue Dot Solution Sp. z o.o., Gdańsk
Creotech Instruments S.A., Piaseczno
GMV Innovating Solutions Sp. z o.o., Warszawa
ICEYE Polska Sp. z o.o., Warszawa
iTTi Sp. z o.o., Poznań
N7 Space Sp. z o.o., Warszawa
Opegieka Sp. z o.o., Elbląg
Progresja S.A., Katowice
SatRevolution S.A., Wrocław
Scanway Sp. z o.o., Wrocław
Sener Sp. z o.o., Warszawa
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Warszawa
Space Forest Sp. z o.o., Gdynia
Syderal Polska Sp. z o.o., Gdańsk

Etapem kolejnym konkursu jest przyjmowanie zgłoszeń osób zainteresowanych odbyciem stażu w wymienionych firmach. Zachęcamy wszystkich absolwentów z tytułem licencjata, inżyniera i/lub magistra oraz młodych naukowców do zapoznania się z profilami kandydatów, których poszukują ww. podmiotów.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do konkursu, w postaci curriculum vitae oraz wskazanych priorytetów na adres e-mail staze@space.biz.pl do 24 czerwca br.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, profilami podmitów oraz poszukiwanych przezeń kandydatów.