Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego mają przyjemność poinformować, że etap I KONKURSU O STAŻ w sektorze kosmicznym dobiegł końca. Właśnie otwierany jest etap II – przyjmowanie zgłoszeń absolwentów oraz młodych naukowców.

Konkurs organizowany jest przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego. Sukces pierwszych edycji, w 2016 oraz 2017 r., pokazał, że inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem absolwentów ale też firmy zrzeszonych w ZPSK. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie organizatorzy postanowili uruchomić trzeci nabór tuż po zakończeniu pilotażowego programu.  Warto podkreślić, że aż 85% uczestników I konkursu „Rozwój kadr sektora kosmicznego” znalazło stałe zatrudnienie w podmiotach, w których wcześniej odbywali staże. A wszyscy uczestnicy pierwszej i drugiej edycji chętnie zarekomendowali by staż innym osobom.

W pierwszym etapie konkursu, organizatorzy wybrali 15 podmiotów, w których odbędą się staże, poniżej przedstawiona została lista:

 

Adaptronika Sp. z o.o.
Astronika Sp. z o.o.
Centrum Badań Kosmicznych PAN
Cloudferro Sp. z o.o.
GMV Innovating Solutions Sp. z o.o.
InPhoTech Sp. z o.o.
IRES Technologies Sp. z o.o.
iTTi Sp. z o.o.
N7 Space Sp. z o.o.
Opegieka Sp. z o.o.
PIAP-Space Sp. z o.o.
Scanway Sp. z o.o.
Sener Sp. z o.o.
Space Forest Sp. z o.o.
Syderal Polska Sp. z o.o.

 

Etapem kolejnym konkursu jest przyjmowanie zgłoszeń osób zainteresowanych odbyciem stażu w wymienionych firmach. Zachęcamy wszystkich absolwentów z tytułem inżyniera i/lub magistra oraz młodych naukowców do zapoznania się z profilami kandydatów, których poszukują ww. podmiotów.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do konkursu, w postaci curriculum vitae oraz wskazanych priorytetów, do 24 maja br.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, profilami podmitów oraz poszukiwanych przezeń kandydatów.