Zakończyliśmy V edycję konkursu stażowego „Rozwój kadr sektora kosmicznego”. Konkurs, który jest organizowany wespół z Agencją Rozwoju Przemysłu, jest ważnym elementem procesu rozwoju kadr sektora kosmicznego i corocznie cieszy się dużym zainteresowaniem młodych inżynierów. W tym roku wyłoniono 9-ciu stażystów, którzy rozpoczną półroczne staże w wybranych firmach naszego sektora.

Podsumowanie konkursu oraz inauguracja staży odbyła się 2 września br. w formie telekonferencji. W wydarzeniu, oprócz stażystów, wzięli udział z jednej strony przedstawiciele rządu i administracji: Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego i Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju, zaś ze strony organizatorów: Pawel Kolczyński, wiceprezes Zarządu ARP oraz Paweł Wojtkiewicz, prezes Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. Gościnnie wystąpił Michał Szaniawski, prezes Polskiej Akademii Kosmicznej, która jest organem administracji publicznej odpowiedzialnym za realizację polityki kosmicznej. W ramach wydarzenia odbyła się debata nt. przyszłości sektora kosmicznego z udziałem przedstawicieli Europejskiej Agencji Kosmicznej.

W tym roku do konkursu zgłosiło się 101 kandydatów na 15 dostępnych miejsc. Na każdą firmę biorącą udział w konkursie, przypadało jedno miejsce stażowe. W wyniku rekrutacji, dziewięć podmiotów z grona ZPSK wybrało kandydatów. Stażyści, w większości przypadków, rozpoczną pracę z początkiem września br. Staże potrwają sześć miesięcy. Otrzymają wynagrodzenia finansowane w części przez ARP (do 50%) oraz firmy członkowskie.

Konkurs organizowany jest od 2015 r. Jego celem jest pozyskanie wysoko wykwalifikowanej kadry dla naszej branży. Od w 2012 r., kiedy Polska przystąpiła do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), sektor kosmiczny stał się jedną z najbardziej dynamicznych i ważnych przyszłościowo części polskiego przemysłu. Branża jest źródłem wyjątkowych innowacji technologicznych i twórcą unikalnego know-how, którego rozwój wymaga stałego pozyskiwania nowych specjalistów. Związek co roku pomaga firmom w rekrutacji młodych inżynierów, którzy swoją drogę chcą związać z sektorem kosmicznym.

Lista laureatów konkursu oraz firm, gdzie odbędą staże znajduje się w zakładce „Staże 2020” naszej strony internetowej.