Prawo kosmiczne i telekomunikacyjne będą tematem wydarzenia pt. International Conference of ELSA Warszawa on Space and Telecommunications Law, które w formie zdalnej odbędzie się w dniach 26-27 marca 2021 r. Organizatorem konferencji jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (ELSA Poland). Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego objął patronat i uczestnictwo w konferencji.

Zgodnie z Traktat o Przestrzeni Kosmicznej  z 1967 r. przestrzeń kosmiczna jest wspólnym dziełem ludzkości i nie należy do żadnego państwa. Umowa zakazuje umieszczania tam broni masowego rażenia, organizacji stacji i baz wojskowych. Nakazuje monitorować wystrzeliwane statki kosmiczne oraz ich szczątki. Traktat nie reguluje jednak zasad eksploatacji bogactw naturalnych, gdyż w latach 60. trudno było przewidzieć taką możliwość. Pomimo że planeta ma być wspólnym dobrem całej ludzkości, to wydobyte surowce najprawdopodobniej będą należeć do tego, kto to zrobił.

Jednym z unikalnych surowców na Księżycu jest hel-3, który może stać się źródłem energii dla reaktorów fuzyjnych, a jego zasoby wystarczą na co najmniej 10 tysięcy lat. Pierwiastek ten praktycznie nie występuje na Ziemi. Oprócz niego w znaczących ilościach mogą występować tam woda, złoto, platyna i inne rzadkie pierwiastki ważne dla rozwoju nowoczesnych technologii i elektroniki. Dla dłuższej obecności człowieka poza Ziemią – czy to na Księżycu, czy na Marsie – kluczowe znaczenie będzie miało górnictwo kosmiczne.

Obecnie najbardziej zaawansowane prace nad uruchomieniem misji załogowych na Księżyc prowadzą USA i Chiny.

Szczegóły konferencji będą przedstawione w późniejszym czasie.